Hembyn..Alex Johansson i Hälle
                          Klicka texten så öppnar loggboken !
Kartan nedan visar var hemmanet Hälle 2:3 med mangårdsbyggnad inringad ligger.
Kartan är relativt nyritad och visar bl a den nyligen färdigställda Botniabanan.
Länk till karta över Hälle publicerad 1780                
Länk till karta över Hälle publicerad 1788                
Länk till karta över samtliga byar publicerad 1962     
Närmaste tätort söderut efter E4 är Bjästa ca 4km  Närmaste tätort norrut efter E4 är Örnsköldsvik ca 12 km
 
En kort tillbakablick på Hälle 2:3
År 1846 övertar ....
Johan Abrahamsson(1818-1878), Själand, Själevad
h. Brita Helena f.Israelsdotter (1812-1885), Bräcke, Nätra
år 1877 övertar sonen
Johan Johansson(1853-1930) med
hustru Sara Greta f.Mattsdotter(1852-1924). Kornsjö, Nätra
hemmanet Hälle 2:3.

Johan och Sara Greta får fyra barn ...
Johannes August  (1879-1942), Bonde, Åte, Själevad
Brita Kristina (1881-1955), gift Häggblad, Stensland, Köpmanholmen
Karolina Elisabet (1886-1942), gift Bylin, Örnsköldsvik
Alex Mattias (1890-1966), övertar fäderneshemmanet i Hälle år 1924

Källor: Riksarkivet SVAR
          Släkter och gårdar i Nätra, Nordvall, Sundin
          Magnus Näslund, Köpmanholmen

 
  Här är Johan och Sara Greta avbildade från norr i sluttningen ner mot Hällviken, en del av Skrikesjön.
Detaljer som ej framgår av fotot är: Mangårdsbyggnaden till vänster, Hällviken till höger och i bakgrunden Uddberget som möter Skrikesjön till höger.

 Fotograf G.F. Lundgren, 1910 

 Fotot ur Nätra Hembygdsförenings samlingar  

 
 Bo (Bosse) Magnusson (1943- ), pensionerad lärare boende i Solna, Stockholm mejlar mig i Januari 2012 och berättar att hans mormor är syster till Alex Johansson i Hälle. Hans mormor är Brita Kristina i syskonskaran ovan. Mormor gifte sig Häggblad och flyttade till Stensland, Köpmanholmen, Nätra. Bosse och hans mor Rut (1920-2010) föddes och växte upp på Stensland och år 1961 flyttar han till Stockholm och blir lärare.
 Bosse berättar att när han var liten och i skolåren hälsade han ofta på i Hälle tillsammans med mormor. Där kände sig mormor hemma enligt Bo.  Han har haft den goda smaken att sända mig en en hel del foton samt en berättelse runt dessa, som nu scannats.  

  Här följer dessa foton ...  lägg på minnet att Bosse i unga år kallade Alex "morbror Alex", det strikt korrekta är väl annars "mormors bror" vad jag kan förstå.
 
 Vi startar med huvudpersonen i denna berättelse .. Alex Johansson ...med Bosses egen text ...

 Alex Johansson, "morbror" Alex, bror till min mormor, Brita Kristina. De stod varandra mycket nära. Eftersom Alex levde långt in i min ungdom, åkte mormor och jag ofta till Hälle. Det syntes tydligt på mormor, att hon kom "hem". Alex och hushållerskan Anny blev ibland tillsagda av mormor, hur saker och ting skulle vara. De verkade oftast rätta sig efter mormors "råd".
Alex fotad omkring 1905, 15 år gammal.
 
          Alex fotad år 1914, 24 år gammal 
 
         Alex fotad på 30-talet 

 Mormor Brita Kristinas skolbetyg och konfirmationsintyg. För mig som lärare är det fantastiska tidsdokument. Mycket är annorlunda, men layouten på skolbetyget är fortfarande detsamma... 
 
 
 
  Den stora trädgården, mycket kål av olika slag, under mormors barndom. Huset till vänster inrymde bl.a den stora bakugnen. Trädgården fanns inte längre kvar under min barndom, men det bakades tunnbröd  i huset många gånger om året.
Jag kan än idag förnimma smaken av hemkärnat smör och nyslungad honung på det varma, nybakade tunnbrödet.
  Inför sommaren städades det stora boningshuset och Alex och Anny bodde i bagarstugan, "bröggstuga", till långt inpå hösten. 

  Anny Hörnfeldt (1901-1982), född i Arnäs församling, städslade Alex som hushållerska hela sitt vuxna liv. Tankar om giftermål kom även upp under årens lopp. Anny avslutade sina dagar boende i egen villa i Förnätra, Bjästa.

  På fotot ses två kvinnor på byvägen som mot höger sträckte till Björsby och mot vänster genom byn till Kustlandsvägen.
  Grindar för att hindra boskapen att helt ströva fritt var vanligt efter byvägar på den här tiden och långt in på 1900-talet.
  Att inhägna trädgårdar med godsaker var självklart ett absolut måste. Kor, får,getter etc gick normalt  "på skogen" helt fritt
  vid  denna tid men med ett gott  öga till godsakerna i trägårn'.
  I bakgrunden Hällberget, Ett foto mot norr, fotografen är placerad på taknocken av ladugården, fotat ca 1895.

 Paus i bärplockningen i slutet av 1800-talet. Pojkarna längst bak, Alex äldre bror Johannes samt Alex. Övriga avbildade kan inte med bestämdhet namnges. Foto från ca 1900. 

Min mor Rut (1920-2010) hade naturligtvis inget minne av sin mormor Sara Greta (Margreta), som dog 1924. Därför blev Alex en viktig person även för henne.
 
 Mormor, Brita Kristina, gifte sig med Johan Häggblad (1885-1969), Köpmanholmen. På den tiden son till en välbärgad skogs- och lantägare. Innan giftermålet arbetade mormor som piga hos provinsialläkare Lund i Nordmaling. Detta för att förkovra sig i skötseln av ett större hushåll. Det måste ha varit omtumlande. Från den tiden tog mormor med sig vanan att läsa Stockholmstidningen. Den prenumererade hon sedan på hela livet. Den blev också min, så fort jag lärde mig läsa. Vi bodde i samma hus. Jag undrar ibland om inte den tidningen och mormor lärde mig läsa innan småskolan. Foto från ca 1910. 
 
   
    Hit kom Brita Kristina Johansson som nygift. Huset byggdes 1909 och har sett likadant ut sedan dess, förutom smärre ändringar, förbättringar samt ordinärt underhåll. Här levde Johan och Brita och deras enda barn Rut hela sina liv. De två första barnen var döda vid födseln, så min mor Rut, måste ha varit otroligt efterlängtad och blev naturligtvis omhuldad därefter. Huset blev också mitt och min bror Jans (1949- ) barndomshem och gick ur släkten, när det såldes effter mors död 2010. En 101-årig ganska "trött", men rik på minnen, fastighet.
 Här är huset fotat när det färdigställts 1910. Återstår att planera gårdsplanen. Notera separat köksingång och d:o för tjänstefolk till vänster.
Fotograf:  Lars Enarsson (1888-1963), Munkflohögen, Jämtland. Han hade hela Norrland som arbetsplats. 

    Då passar det bra att vi åker ur historien om några personer från Hälle i en av morfars, Johan Häggblads första bilar. Han var en av de första bilägarna i mellannorrland och drev taxirörelse ett antal år innan han helt ägnade sig åt jordbruket. Vid ratten morfar och i baksätet hans far Nils Häggblad. Vid mormors död 1955 var jordbruket sedan länge nedlagt och vad som hände sedan är som man säger, "en helt annan historia". Foto från 1920-talet.
 Bakgrunden på originalfotot har retuscherats kraftigt, vilket framgår kanske än tydligare här på det scannade resultatet. 
 
 

 
  I mitten på 1950-talet flygfotades det i bygden. Här ses delar av Hälle 2:3 avbildade.
Uppe till höger ses Hällviken som utgör en del av Skrikesjön. Till vänster ladugård med loge, rakt fram bostadshuset och till höger ett äldre bostadshus som ej brukas. Observera hästen längst ned på fotot. Han betar på gårdsplanen men står avvaktande inför flygplanet som kretsar ovanför.
 
       Alex porträtteras i Örnsköldsviks Allehanda inför sin förestående  70-årsdag den 24 Juli 1960. Alex förblev ogift och barnlös hela livet.    
 
 Ett arbetsbi samlande pollen på bakbenen
och nektar i krävan för transport till kupan. Från kupan är deras effektiva fångstradie ca 2 km. Om denna individuella gräns överstiges  måste biet för att orka hem börja tära på den insamlade näringen, nektar och pollen.
  Andra svåra situationer är starka åskregn med hårda vindar som försenar hemkomsten till kupan. 
 
Tillbaka till topp