Hembyn...konstnär Aug Jansson
                          Klicka texten så öppnar loggboken !
     
...... och några av hans verk.  
 
 August Jansson var den förste skolade konstnär som kunde livnära sig på sin konst i Nolaskog. Han bosatte sig i Örnsköldsvik år 1891. 
 Örnsköldsviks Museum & Konsthall har en sida med mer att läsa om August Jansson för de intresserade. Här är länken.
 På samma site finns även en utförlig historik om Örnsköldsviks stads historia och Nolaskogsbygden i gamla tider. Länk till startsidan.
 

 
Köpmanholmens sulfitfabrik målad 1915
Tavlan hänger på Bruksmuseet, Köpmanholmen
 
 
Köpmanholmens sågverk målad 1915, vy mot väster, Åfjärden i bakgrunden.
Tavlan hänger på Bruksmuseet, Köpmanholmen
 
 
  Sulfitfabriken i Alfredshem målad 1908. Vy från Geneberget.
Fotoreproduktion i ca 200 ex. Se förklaringar nedan av Gudrun Lindahl
 
 
 
 
 
      Tävra gästgiveri. Tävra, en by strax söder om Mosjön invid dagens E4. På den tiden år 1905 några timmars hästskjuts norr om Örnsköldsvik. Den stora vita byggnaden är gästgiveriet och vägen som smyger förbi är gamla Kustlandsvägen. Så här såg det säkert ut även långt innan Örnsköldsvik blev stad år 1894.
   Gästgiveriet i Tävra var i bruk fram till år 1936. Därefter nedmonterades byggnaden och flyttades till korsningen Landsjöbacken / Villagatan i de centrala delarna av Örnsköldsvik. Visad på Bukowskis 2011.
 
 
 
   Målning utförd år 1891, konstnären är placerad vid Klippan-området med vy över Örnsköldsvik med hamninlopp.
Den lilla flickan i förgrunden med en bukett blommor väntar på mor och far som alldeles dyker upp i sluttningen. Det är höst med vackra färger i naturen. Tavlans ägare är Henry Jonsson, Övik.   
 
     
 
   Porträtt i olja utfört år 1887, åren innan konstnären bosätter sig för gott i Örrnsköldsvik.
Det är  Kapten-Löjtnanten AWZ Carpelan (1825-1892) på Jeanetteborg som här avbildats. Tavlan är en gåva till Nätra Hembygdsförening. 
 
     
    Tillbaka till topp