To display this page you need a browser with JavaScript support. Hembyn ..  bakgrund
                          Klicka texten så öppnar loggboken !

Kort bakgrund...
     Påsken -05 startade jag att scanna mina egna negativ och foton tagna på 60-70 talet. Syftet var att bevara negativ och positiv i digitalt format.
    Steget att lägga ut scannade foton av intresse på en hemsida i första hand för mina anhöriga att skåda var därför inte långt. Detta tilltag rönte stor uppskattning.  Syskonens intresse att lägga ut delar av sina egna samlade foton växte.   Idag har alla syskon möjlighet att lägga in foton av sina resp familjer, barn, barnbarn etc. på sin egen dedikerade sida.    
    Som man säger, detta gav "blodad tand" och efter viss övertalning startades detta försök till hemsida om min hembygd.


      Alla är väl intresserade av sin hembygds bakgrund och historia dock kanske mer eller mindre uttalat.   
   Visionen med denna sida är att samla ihop mesta möjliga av foton, berättelser etc som beskriver de gångna årens liv och leverne i denna bygd på ett hyfsat strukturerat sätt. Stilen skall vara  mjuk med en vackert berättande ton.   
   De flesta som besöker denna sida torde väl ha någon form av anknytning till Sörtjärn, Norrtjärn, Fors med omnejd.
Oavsett ursprung är alla välkomna med bidrag som är av allmänt intresse och som berör just denna bygd..                           Ordningsföljd
Sortering av materialet på dessa sidor sker kronologiskt, så gott det nu låter sig göras.
Det är fotots ålder som avgör var det hamnar på sidan, vad gäller artiklar är det den
tid dessa beskriver som avgör placeringen.

Alla som hjälpt till...
     Projekt som detta, för att det skall bli bra,  kräver mycket av relevanta kontakter och tillika hjälp av andra seriöst intresserade.
Jag vill redan nu så här i starten av detta projekt rikta ett stort tack till följande personer som bidragit med material och konstruktiva ideer......
I alfabetisk ordning med aktuellt efternamn sist . Numret efter födelseåret inom () anger radnumret och sorterar fotnoterna.
Eivor Sjödin-Bodin (*1944 - Karl-Gösta Sjölund (*1929-†2017)
Roland Bodin(*1944 -   Tommy Sjölund (*1937- †2016)    
Holger Forsberg(*1951 -   Eva Marell-Tibell (*1940-                   (10)    
Aina Edmark-Gärdin (*1930 -   Sven Torbjörnsson (*1936-                (8)     
Sigurd Gärdin (*1928 - †2017)   Frida Näslund-Westman (*1933-     
Kenneth (Lelle)  Hedberg  (*1957 -   Greger Wikberg  (*1954 -                   (21)    
Sven Häggström  (*1941 - †2008)   Lennart Åkerdahl (*1934- †2018)    
Anders Lindh (*1944 -   Kenneth Ögren     (*1960 -                  (23)     
Ia Wigren-Lundh (*1943 -                        (8)   Leif Öhgren  (*1947 -                            (8)     
Bo (Bosse)Magnusson (*1943-               (9)   Göta Söderlind-Östman (*1914 - †2009)     
Per Erik Marell (*1938-                              (10)         
Vera Lindström-Nygren (*1937 -        
Assar Näslund (*1934 -†2006)        
Magnus Näslund (*1977-                          ( 13 )        
Eva Ölund-Sjölund (*1941-        
Jan Sjölund (*1938-        
         

(8)

Ia Wigren-Lund, Hudiksvall och Leif Öhgren, Hisings Backa har båda anor tillbaka till Ögrens på Sörtjärn 3:5
Sven Torbjörnsson, Kungsbacka är ingift i samma släkt, tillika släktforskare.
(9) Bo Magnusson har anknytning till Alex Johansson i Hälle. Alex hade en äldre syster Brita Kristina som blev Bosses mormor.
Bosse besökte ofta Alex i Hälle och då med sin mormor. Han har bidragit med många minnen och foton.
(10)  Per Erik Marell och Eva Tibell f.Marell är syskon. Deras mor Helny växte upp på Jeanetteborg, Fröstdal/Fors. Deras morfar och mormor flyttade in på Jeanetteborg år 1908. Per Erik och Eva har varit behjälpliga med mycket trevligt material samt övrig information som gjort sidan "Sjödins på Jeanetteborg" möjlig.
(13)


Magnus Näslund är kanske obekant för en del såväl yngre som äldre bybor. Magnus har anknytning till Sörtjärn genom Näslunds.  Han är nämligen kusinbarn till Assar Näslund och bor i Köpmanholmen.  Magnus'  farmor hade även en syster Alfhild som var gift med Selmer Häggström i Norrtjärn. Magnus tillhör gruppen " main contributors" till denna sida.  
(21)


Greger Wikberg f.54 är ättling till AWZ Carpelan.  AWZ's yngsta dotter Dorotea (Tea) fick i sitt andra gifte med bonden Johan Jonsson i Nyland, Gerdal  fem barn. Teas tredje barn i andra giftet blev Ellen Dagmar som är Gregers mormor.
Greger bidrar med mycket intressant material om sina rötter med anknytning till Carpelan på Jeanetteborg i Fröstdal (Fors) 
(23)Kenneth Ögren f.60 är ättlling till AWZ Carpelan, Jeanetteborg, Fröstdal (Fors). Han har nyligen kontaktat mig och jag har ännu inte alla detaljer klara för mig (julen-08). Kenneth har dock redan skickat mycket trevligt material i form av scannade foton samt informativ text via mail. Kenneths mormorsmor är i likhet med Greger AWZ's yngsta dotter Dorotea (Tea) men hans mormor är Tea's första barn i andra giftet Elin Katarina. Ellen Dagmar och Elin Katarina var således syskon i Teas andra gifte. 
  
  ***************************
-
Vill även passa på att tacka alla som uttryckt uppskattning via mail, telefon, fax etc.        
Konstruktiv kritik vill jag i detta sammanhang gärna framhålla som den bästa uppskattningen och hjälpen.       
Ni ska alla veta att denna feedback är en helt avgörande faktor för att fortsätta och att vidareutveckla denna hemsida.       
Jag är helt övertygad om att med er hjälp kommer denna hemsida att bli mycket uppskattad , fylld av fakta, foton etc.    
Med andra ord en dokumentär i ord och bild om hur våra anfäder levde och klarade av sina liv under den tidens förutsättningar.
 
- Till sist,  det är ju tack vare våra anfäder vi lever idag och gör en sån här sida möjlig, eller hur ?
   
                
Skärmkontroll...
     På dessa sidor är alla bilder/foton till storlek och upplösning reducerade i storlek för att betraktas på skärm. Det är givetvis möjligt att printa dessa bilder men resultatet blir förmodligen inte det förväntade.    
   För att erhålla bra printade foton krävs betydligt större bilder med mera pixlar osv. I underlaget för dessa sidor dvs scannade originalfiler är storleken helt acceptabel för att skapa goda printbara kopior. Preparering av filer avsedda för print kommer att ske i ett senare skede. Har du frågor om detta vänligen kontakta mig. 


     Alla foton på dessa sidor är färgmatchade på skärm som hårdvarukalibrerats med GretagMacbeth Eye-One Match 3. Detta säkerställer att foton som trimmas idag i ex.vis Photoshop har samma färger på kalibrerad skärm även kommande år.  Detta givetvis om regelbunden kalibrering sker för en åldrande skärm.
Kalibreringsdata för skärm vid arbetet med denna hemsida är : Gamma 2.2 - ljusstyrka 120 cd/m² -temp 6500 K 
Omgivningens ljus är ca 17 lux - 5000 K dvs tämligen mörkt och absolut inget dagsljus strålande direkt på skärm.
     Skärmar startar förändras redan från dag 1 och dess förmåga att återge färger etc avtar kontinuerligt. Det är framförallt kontrast och ljushet som avtar med stigande ålder på skärm. Websidor med foton är de sidor som ställer de största kraven på din skärm.       
    De allra flesta websidor ex.vis nyhetssidor kan även innehålla foton, men de har då ofta konverterats till sk websäkra färger vilket reducerar antalet färgnyanser i fotot men som accepterar skärmar med mindre noggrann justering. Så är dock icke fallet med dessa sidor. De foton som lagts in på dessa sidor kräver maximal accurans.   
   Återigen, för att återge realistiska färger från foton krävs kontroll och ev justering av skärm.  Tips om hur förfara finns i din manual samt hela båtlaster här på webben.

   Bärbara datorer sk laptops måste vara försedda med grafikkort för att det över huvud taget skall vara möjligt att hyfsat justera återgivning av naturliga färgspektra och gråskalor. Det är enbart laptops i det dyrare segmentet som är avsedda att återge någorlunda naturliga färger på foton,bilder etc.
En test av ljushet och kontrast. I figurerna till vänster och höger skall fyra distinkta gråtonade färglösa fält  kunna urskiljas !
Det är viktigare att du kan urskilja de fyra ljusa fälten till höger än alla mörka fälten till vänster. Tyvärr leder det för långt att förklara detta faktum.
Kontrollera att din skärm är inställd på minst 24-bit color, bäst är 32-bit color.
 
På gråskalan nedan skall enbart en neutral gråton uppfattas av ögat. Det skall inte finnas något färgstick av rött, grönt eller blått utan enbart neutralt grått.

Höstfärger ...  ett reellt test
Du skall bl a kunna urskilja mycket lätta molnslöjor, björken till vänster skall framträda tydligt men dock i skugga.
Sjöbotten skall framträda tydligt trots skugga ut till där bergets spegelbild tar vid.. samt givetvis vattenångan som lättar från vattenytan och som absorberas av luften vilken alltmer värms upp av solen..
Tidig morgon vid Drakaberget, Holmsjön, Holm, Västra Medelpad  Fredag 13 Okt 2006 06:30,
En vacker höstmorgon  +8 C. .....   morgondiset lättar...
..till slut ett tips for the lazy ,  sätt kontrasten på din skärm till max, justera sedan ljusheten efter din omgivnings ljushet.

KOM IHÅG !  Att aldrig placera en skärm så att solljus eller annan ljuskälla direkt kan falla in på skärmen ! 

Kalibreringsdata för skärm vid arbetet med denna hemsida : Gamma 2.2 - ljusstyrka 120 cd/m² -temp 6500 K -
omgivningens ljus ca 17 lux - 5000 K (mao en relativt mörk omgivning)
 

..nu räcker det med teknik.....
Tillbaka till topp