To display this page you need a browser with JavaScript support. Hembyn ..byggnadsföreningen och byaföreningen
                          Klicka texten så öppnar loggboken !
 
Sörtjärns byaförening grundades år 1995 och tog över efter Sörtjärns Byggnadsförening som
bildades år 1948. (undervisningen vid byskolan upphörde år 1949).
 
Byggnadsföreningen och byaföreningen presenteras här i form av gamla reportage från lokal press.

Länk till sida om byaföreningen i nutid.
 
Gamla byskolan i Sörtjärn fotad Maj 2006 i aftonsol. Byggnaden har här under en följd av år genomgått omfattande och grundliga renoveringar. Allt leddes och utfördes av kompetenta medlemmar inom byföreningen. Byggnaden som uppfördes åren 1910-12 är en rustikt timrad konstruktion. Nere i högra delen av fotot ses delar av gamla kustlandsvägen.I Örnsköldsviks Allehanda kunde följande artikel läsas 1 April år 1953,
ett reportage av signaturen Håte.
Så fort byggnadsföreningen orkar med det kommer man att ommåla samlingslokalen utvändigt.
Men tills vidare får exteriören duga.
Indraget skolhus gav Nätra norrbygd trivsam samlingslokal
En alldeles ypperlig lösning av sin samlingslokalfråga har Sörtjärn i Nätra fått i och med iordning-ställandet av byns gamla skolhus, som kommunalfullmäktige överlåtit till byborna mot en årshyra av 100 kr. I all stillhet hade den för ändamålet bildade byggnadsföreningen häromveckan invigning av lokalen, som ÖA i förrgår var ut och tittade på.
   Ingenting ont som inte har något gott med sig, frestas man säga, när man ser vilken förnämlig och trivsam lokal denna del av nätrabygden här har fått tack vare en indragen skola. Vi begagnar ordet "ont" med hänsyftning  på skolindragningar i allmänhet, som nog många vill betrakta som en för landsbygden icke önskvärd utveckling.  
   Hur som helst, så är det uppenbart att de skolhus som sålunda blir lediga kan komma till god nytta som samlingslokaler i byar som saknar sådana. Och det gjorde Sörtjärn med grannbyar. Vi har inte haft någon som helst samlingslokal och har följaktligen inte kunnat ta emot ens en valfilm eller slikt säger handlanden Rudolf Höglund i Sörtjärn, som av byborna utpekas som den egentliga drivfjädern till det hela.
   När skolan indrogs för ett par år sedan passade hr Höglund på att omedlbart hos fullmäktige begära antingen att få köpa skolan eller också hyra lokalen. Huset hade emellertid redan uthyrts men någon av de första dagarna i år fick byborna besked från fullmäktige att skolhuset nu var ledigt och att deras begäran villfarits så tillvida, som de erhöll hyresrätten mot 100 kr per år.
   Byggnadsföreningen - som räknar 40-talet medlemmar - var inte sen att träda i arbete och sedan ett par veckor efter detta besked var renoveringsarbetet i full gång. Arbetskraft har man fått gratis och i kontanter kostar renoveringen plus nödvändiga inköp av bord, stolar o.s.v. inte mer än 800 kr.
   För denna blygsamma summa har man trollat fram en utmärkt trevlig samlingslokal. Stora salen i nedre våningen har genomgått en grundlig renovering, nytt innertak har lagts, lokalen har målats, tapetserats och försetts med färggranna piffiga gardiner.
   Till de två rummen plus kök i övre våningen har man skaffat flera bord, stolar och bänkar och här uppe är det meningen att servering skall äga rum. Sedermera kommer också stolar, bord o.s.v. att målas i enhetlig färg, men det hastar inte på. Huvudsaken är att man fått stora samlingslokalen i nedre våningen i så förnämligt skick som fallet är.
 

Ordf. i byggnadsföreningen är Rudolf Höglund, sittande,    J.A Söderlund till vänster är kassör och Nikanor Näslund  vaktmästare. - Vi är mycket tacksamma för all hjälp vi fått i form av arbetskraft, möbler o.s.v. försäkrar de.      
------------------------------------------------------------------
  Här skall alla slags föreningar få hålla till, både ideella, kulturella, religiösa och politiska, försäkrar hr Höglund och J.A. Söderlund när de visar ÖA:s medarbetare omkring i huset.  Och dessutom skall lokalen stå till förfogande för mera  intima familjetillställningar. Härför är ju övre våningen lämplig.
    Inte minst ungdomen är förstås hjärtligt välkommen att ta lokalen i bruk, de har för övrigt redan döpt den till Norrbygdsgården. Ett passande namn för övrigt, eftersom lokalen får ett värde och gagn för en hel bygd, åtminstone 7-8 byar får tillsammans med Sörtjärn nytta av denna samlingslokal.
  Ute på den rymliga tomten är det meningen att till sommaren sätta upp diverse lekattrialjer, gungor o.s.v. och skapa en slags lekpark för barn.
   Norrbygdsgården är ett bevis på att om enighet finns till att tillvarata de möjligheter som yppar sig, så kan man åstadkomma en hel del. Till glädje och gagn för en hel bygd.

                                                                       Håte.
 


 
  Den 19 Mars 1956 refererar Örnsköldsviks Allehanda från ett styrelsemöte i Sörtjärns byggnadsförening.
Styrelsens sammansättning blev :
Rudolf Höglund, Ordf
Albert Gerdin, Sekr
Johan Söderlund, Kassör
Revisorrer :
Petter Näslund, Nikanor Näslund och Sixten Vestin, Skrike

Ett särskilt tack riktades till Nikanor Näslund som skött
vaktmästarsysslan och till honom överlämnades en gåva.
 
     En av de mera aktiva medlemmarna i Byggnadsföreningen på 50- och 60-talen var
Albert Gerdin, Sörtjärn. Albert föddes 1895 och dog 1986, 91 år gammal.
   Albert var en pionjär på många sätt. Han skaffade bil på tidigt 20-tal, därmed en av de absolut första bilägarna i Nätra, och startade taxirörelse i Sörtjärn. Han blev nu även försäljare av Ford-bilar för Motorkompaniet, Sollefteå. Albert lät installera en egen telefonledning från Sörtjärn till Bjästa för att få en nattöppen telefonlinje. Normalt stängde de manuella växlarna nattetid.
    Efter många års bilkörande var det dags för ett formellt körkort år 1927. Detta att först köpa bil och sedan efter ett antal år införskaffa ett körkort var helt normalt för den tiden.

Berättat av sonen Sigurd f.1928  med hustru Aina f.1930 sommaren 2009.
Fotona nedan hittades av Eva o Tommy Sjölund, Hälle.   Fotograf okänd.
 
 
Här uppvaktas och gratuleras Albert Gerdin på sin 70-årsdag år 1965. Lokalen är gamla byskolan. Det är vårtider.
 
Sittande till vänster är Astrid Jonsson f.1924 . I uppvaktningen ingår tydligen någon form av spex.


År 1998 startade tidningen Nord-Sverige en reportageserie om bygdens byaföreningar, artikeln nedan publicerades 5 November 1998.

För att bli mera lättläst på skärm har den ursprungliga två-spaltaren ändrats till en enkel-spaltare.

Sörtjärns Byförening


Tre år gammal -
och halvsekel


          
   
SÖRTJÄRN (N-S) Sörtjärns Byförening är tre år gammal, men bildades för 50 år sedan, 1948! Den konstiga matematiken går ihop eftersom föreningen före 1995 hette Sörtjärns Byggnadsförening.

  Det här är det andra byalag som Nord-Sverige besöker i sin serie om byalagen.             
Föreningen har sitt säte i den gamla skolan i Sörtjärn, byggd i seklets början.
- Den togs i bruk 1915 och var byskola till 1949, minns Lennart Åkerdahl.
Han bor just nedanför skolan och har varit med de flesta av föreningens 50 levnadsår.
Under flera år var han ordförande.Föreningen bildades 1948 av handlaren i byn, Rudolf Höglund.
När skolan lämnade byggnaden tog föreningen hand om den istället.

Nyrenoverad
  Under de senaste 12 åren, framtill för två år sedan, renoverades den gamla skolan och är nu i topp­skick
även om man försöker bevara så mycket som möjligt.
- Vi har utedass, men numera också för det praktiskas skull ett "innedass", förklarar nuvarande
ordföranden Eleonore Sellin.
Men man har försökt att bevara den gamla stilen som var. Pärl-sponten har fått varit kvar i boaseringen,
fast nymålad, och så vidare.
- Det har varit viktigt att bevara skolan, menar Åkerdahl.

Gått i skola
  För honom finns kanske mer än en orsak, för han har faktiskt gått i skola i huset också, då det begav sig.
Det enda man tagit bort är katederpodiet i skolsalen, av praktiska skäl. Här har man nu en lokal på uppåt
150 kvadrat i två våningar, där man kan hålla verksamhet och också hyra ut.
När jag besöker lokalen har till exempel Nätragillet just lagt beslag på skolsalen med möbler som man skall
ådringsmåla, inom ramen för en kursverksamhet.
- Det hålls också spinningskurser med flera studiecirklar här, och Motionsklubben här är också knuten till
föreningen, förklarar Sellin.

Fem byar
  Det genomförs en del tävlingar, som pimpeltävling, och man gör utflykter inom ramen för föreningen,
som har 60-talet medlemmar i byarna Sörtjärn, Norrtjärn, Hälle, Skrike och Åte.
Det finns normalt också möjligheter för ungdomar att till exempel spela pingis här, och från föreningen
vill man satsa så mycket man kan på ungdomsverksamhet.
-Ungdomarna är ju de som ska ta över efter oss, säger Åkerdahl la­koniskt.

Hantverksdagar
  Bland de stora tillställningarna som hålls, är Hantverksdagar på sommaren.
Linet är då en grund, eftersom man sedan 15 år odlar sitt lin i närheten av gården.
- Nätralinet är ju berömt, påpekar Sellin. Vid hantverksdagarna är det försäljning av alster,
främst med anknytning till linet, men också annat.
En annan stor tillställning är Julmarknaden Andra advent.
- Då handlar det också mycket om hantverk, men med inriktning på julen.
Och så är det jultårta! förklarar Sellin.

Välbesökt
  Marknaden är också mycket välbesökt, och det är även de andra arrangemang under året som genomförs,
till exempel Valborgsmässofirande och Midsommardito. Det sistnämnda håller dock på att mer tas över av
Hembygdsgården.
-  Varje år har vi surströmmingsskiva också, erinrar sig Sellin. Eftersom man behöver möjligheter till servering
i gården vid sina arrangemang, har man förvandlat den gamla lärarbostaden på andra våningen
till Café Linblomman.
Caféverksamhet försöker man överhuvudtaget hålla igång med. Olika familjer turas om att stå för den
verksamheten i gården.

Sammanhållning
- Den här typen av förening är viktigt för en sådan bygd som den här, slår Sellin fast. Den skapar stor
sammanhållning och alla jobbar gemensamt, ideellt, och man får en fin gemenskap
- Föreningen är helt enkelt en hjärtefråga för byn, anser Åkerdahl. Bygden är också en gammal bygd,
där det finns bevis på boplatser redan för 6.000 år sedan.
Det har man nu i föreningen startat lite historieforskning kring i cirkelform. Det är nämligen ännu ett
sätt att skapa en stark identitet ute i glesbygden.
Just det som byalagsrörelsen jobbar med runt om i landskapet, länet och landet!

Text:  Kåge Wiklund


 Den 6 Januari 2009 var följande artikel införd i Örnsköldsviks Allehanda 

  I bakgrunden Hällberget i sol, reporter och fotograf okänd.

 
 

  Kottar på Sibirisk tall som växer vertikalt rakt upp mot solen  
   

 

   Tillbaka till topp