Hembyn..gamla kartor Fors 1796
                          Klicka texten så öppnar loggboken !

Geometrisk Charta öfwer Forss Bys Åker, Äng och Skog ..
 
År 1796 upprättar kommissionslantmätaren Lars Ekorn följande karta för Fors.
Det sker i samband med storskifte i byn. Allt är samlat på en stor karta såväl åker, äng som skog.
 
  Källor: Nätra kyrkoarkiv, Släkter och gårdar i Nätra , Nordvall och Sundin
För samtliga kartbilder på sidan gäller Copyright Lantmäteriet
 
 
Länk till gamla kartor för övriga byar  Hälle 1780  Norrtjärn 1779  Sörtjärn 1781
Länk till karta visande byarnas inbördes gränsförhållanden.
    


 Kartan till vänster tjänar enbart till att ge en överblick och helhet
av den större kartan längre ner som kräver scrollning eller mycket stor skärm.

   

Några noteringar :
Byn har tre jordägare, på kartan A, B resp C.
Per Jonsson (1746-1817), inflyttad från Långnäs (A)
Jan Ersson (1740-1802), Fors (B)
Mats Sammelsson (Samuelsson) (1765-1828) inflyttad från Järesta, Nordingrå  (C)

I protokollet från storskiftet 1796 omnämns "Lappstugan" som på kartan finns utritad strax norr om vägen till Sörtjärn.
Rålinan mot Sörtjärn i detta område utgörs av strömfåran i en liten bäck som även idag kallas Lappbäcken.

Södra strandlinjen på Nätraån som på kartan har namnet "Bjästaelfwen" har på kartan ej ritats ut. Rålinan mellan
Fors och Fröstdal går dock i strömfårans mitt.

På kartan nedan finns en röd rektangel inritad märkt 'X', det är bostadshusets läge på fastigheten Fors 5:1, Roland o Eivor Bodin.

 
  På stora kartan ovan anges "Kors huggit i berget" längst ner till höger. Detta undersöktes sommaren -13.
Efter att berget frilagts från mossa visade sig två 500 mm långa huggna skåror tydligt för ögat. Tolkningen
kan bara bli en. Skårorna anger rålinans hörnpunkt och den vertikala delen anger riktningen ner till Nåtraån
och den inte helt horisontella anger rålinans riktning längs berget. Rålinans riktning på kartan och i verkligheten
överensstämmer mycket väl. Efter en del sölande med röd vattenfärg togs fotot nedan.
 
Tillbaka till topp