Hembyn.. gamla kartor Hälle 1780
                          Klicka texten så öppnar loggboken !

"Charta öfwer Hälle åker, äng och skog"
 
År 1780 förrättas storskifte på byns skog. Det är Ordinarie lantmätare Eric Calwagen som svarar för förrättningen.
Åker och äng hade storskiftats år 1766 av Ingenieuren Johan Törnsten.
Kartan är dock affattad år 1780.
 
  Källor: Nätra kyrkoarkiv, Släkter och gårdar i Nätra , Nordvall och Sundin
För samtliga kartbilder på sidan gäller Copyright Lantmäteriet
 
 
Länk till gamla kartor för övriga byar  Fors 1796  Norrtjärn 1779  Sörtjärn 1781
Länk till karta visande byarnas inbördes gränsförhållanden.
 
  

  Kartan till vänster tjänar enbart till att ge en överblick och helhet av den större kartan längre ner som kräver scrollning eller mycket stor skärm.


 
   
  
  År 1780 har Hälle 2 markägare.
  Erik Persson (1722-1812) inflyttad från Kittelsböle, Själevad
  Erik Andersson (1706-1785) från Bjällsta men brukades av åbonden Erik Ersson (1745-1794) från Bjällsta.
  Han förvärvar hemmanet 1783.