Klicka texten så öppnar loggboken !

"Geometrisk Charta öfwer Norrtierns åker och eng"
 
  År 1779 förrättas storskifte på byns åker och äng.  Det är Kommisionslantmätare Lars Ekorn som svarar för förrättningen.
  Det dröjer till 1808 innan storskifte på skogen förrättas av samme
lantmätare.
 
  Källor: Nätra kyrkoarkiv, Släkter och gårdar i Nätra , Nordvall och Sundin
För samtliga kartbilder på sidan gäller Copyright Lantmäteriet
 
 
Länk till gamla kartor för övriga byar  Fors 1796  Hälle 1780  Sörtjärn 1781
Länk till karta visande byarnas inbördes gränsförhållanden.
 
  

  Kartan till vänster tjänar enbart till att ge en överblick och helhet av den större kartan längre ner som kräver scrollning eller mycket stor skärm.


 
   
År 1779 har Norrtjärn 5 jordägare, på kartan märkta A t.o.m. E
(A) Erik Isaksson (1724-1785) från Norrtjärn
(B) Omyndiga barn till Jan Isaksson (1730-1772) där båda föräldrarna avlidit. Förmyndare för barnen är Erik Isaksson. 
(C) Magistern och brukspredikanten Israel Norberg med intressenter (1742-?)
(D) Daniel Jonsson (1745-?) inflyttad från Svedje, Ullånger
(E) Jon Abrahamsson (1747-?) från Norrtjärn
Ängsmarken väster om Huntbölstiern kom sedermera att hysa ett båtsmanstorp och tjärnen blev Båtsmanstjärn.
Siste båtsmannens namn var Tjernberg.

"Norra Tiern Siön" är idag Åtessjön. "To Tiern" är idag Svarttjärn. "Södra Tiern Siön" är idag Norrtjärnssjön.
 
 

"NorrTierns Byskog" storskiftad år 1808
Kartan närmast nedan tjänar enbart till att ge en överblick och helhet
av den större kartan längre ner som kräver scrollning eller mycket stor skärm.
   Vid storskiftet på skogen år 1808 hade Norrtjärn 6 skogsägare, på kartan märkta med A t.o.m F
(A) Jon Erssons omyndiga barn, förmyndare Olof Isaksson, Gärden samt Olof Nilsson, Eden
(B) Erik Persson (1769-1853) inflyttad från Sörbacksjö, Själevad
(C) Mats (Mathias) Ersson (1766-1821) inflyttad från Västanå
(D) Olof Jonsson (1774-1821) Norrtjärn
(E) Per Persson (1775-1820) inflyttad från Germesta, Vibyggerå
(F) Olof Ersson (1771-1846) inflyttad från Ulvön

"SwartWatnet" heter  idag detsamma dvs Svartvattnet.
Området som på kartan benämns "Bylöten" är detsamma som byns allmänning.