Untitled 1
                          Klicka texten så öppnar loggboken !

Hjälp till att lokalisera målningarna
 
        Gustaf Sebastian Conrad Hedberg (1849-1922) med hustru Axelina Teresia Huss (1859-1917) blev disponent för Forss AB på Köpmanholmen år 1895. Sonen Erik Theodor (1889-1966) efterträdde fadern Gustaf år 1922. Yngre sonen Conrad Magnus (1898-1964) utbildade sig på konstakademien och kom att ägna sig åt landskapsmåleri där han hämtade motiv från kust- och fjälltrakter.
 
       De följande sju monterade, osignerade målningarna återfanns i Conrads kvarlåtenskap. En del är ej fullbordade. Det kan vara dukar som Conrad målade under sin utbildning eller senare som första "skisser". Målningarna förvaras på Bruksmuseet i Köpmanholmen.

Om någon känner igen sig eller har frågor vänligen kontakta :
   Magnus Näslund  0660 223097  070 308 6411  magnus@natrahembygd.se
      Alf Lindström      060 567370    070 3888134   alf@kaoos.se
   
Målning No 1
 
Målning No 2
 
Målning No 3
 
Målning No 4
Målning No 5
 
Målning No 6
 
Målning No7
 
 
Tillbaka till topp