To display this page you need a browser with JavaScript support. Hembyn .. copyright
                          Klicka texten så öppnar loggboken !

    

§ 1 Denna hemsida även kallad "Hembyn" är en ICKE KOMMERSIELL sida, helt befriad från sponsorer etc.
§ 2

Denna hemsida inklusive undersidor skyddas av Upphovsrättslagen (SFS 1960:729) med tillägg gällande fr o m 1 Juli 2005, i samtliga tillämpliga delar.

§ 3Ingen del av denna hemsida får kopieras eller återges i någon form utan inhämtande av skriftligt tillstånd.
All kommersiell användning av material från denna hemsida är förbjudet.

§4Den som illegalt kopierar material från dessa sidor betraktas som medveten om detta på grund av de spärrar som ligger inlagda, och kommer att behandlas enligt vedertagna lagar och regler.

Överträdelser kommer att beivras enligt svensk och amerikansk lag.


§5

För denna hemsida "hembyn.kaoos.se"  gäller  copyright ©  Alf Lindström i samtliga
tillämpliga delar.