To display this page you need a browser with JavaScript support. Hembyn, mantalsskrivna-25
                          Klicka texten så öppnar loggboken !
Mantalsskrivna i Sörtjärn år  1925  

Nedan följer en förteckning över de inneboende i Sörtjärn år 1925 som illustrerar demografin historiskt i byn.
Informationen är scannad från gamla maskinskrivna, kopierade A4-sidor som Assar Näslund tillhandahållit.
Research och sammanställning : Magnus Näslund, Köpmanholmen 
De scannade originalen återfinner du i denna länk.   

Kolumnen "Kommentarer" innehåller kompletterande information som Assar Näslund och min bror Arne lämnat.
Förteckningen är sannolikt ej helt komplett.

Definitioner

Seland
Seland var ursprungligen en beräkningsgrund för jordbeskattning som även blev använt som mått på markarea. Bregreppet seland har nästan uteslutande enbart använts i Ångermanland.
Ett vedertaget värde idag verkar vara att 1 seland = ca 3458 kvadratmeter (0,35 ha) = 9800 kvadratalnar ( 1 aln = 0,594 meter)
Längdmåttet aln startade i Sverige att ersättas av metersystemet år 1878. Frankrike var här föregångare som startade införandet av metersystemet efter revolutionen 1789. År 1960 fick metersystemet namnet SI (Systéme International d'Unités)
--
Tunnland
En nordisk areaenhet som motsvarade den åkeryta som besåddes med en tunna (125,6 liter) utsäde. Ett tunnland varierade därför
i skilda delar av Sverige beroende på jordens bördighet.
1 tunnland kan därför sägas ha varierat mellan 3000 - 6500 kvadratmeter (0,3 - 0,5 ha).
Motsvarande anglosaxiska enhet är acre som definierades som 4050 kvadratmeter (0,405 ha).

Länk till Mantalslängd år 1946 omfattande Finnborg, Fors, Hälle, Norrtjärn, Skrike och Sörtjärn.
 
 
Länk till Mantalslängd år 1946 omfattande Finnborg, Fors, Hälle, Norrtjärn, Skrike och Sörtjärn.
 
 

 

 

 

 

 

OBS Det följande avsett enbart för sökrobotar !

Johan Edvard Larsson,
h. Maria Vestberg ,
d. Ester Katarina,
d. Signe Maria ,
s. Frits Petrus,
d. Agnes Johanna,
d. Rakel Kristina,
d. Astrid Lovisa    

Sörtjärn Nr 1 (4½ seland)  
Gustav Wilhelm Sellin
h. Katarina Nikolina Forsberg
s. Nils Erik Sivert
d. Edla Katarina  
Kristina Forsberg ( f. Åkerdahl)      

Sörtjärn Nr 1
Brita Johanna Öberg  (f. Östman)
d. Lilly Karin Augusta  
Olov Sundin
h. Anna Andrietta Nyberg
s. Hilding Zakarias
d. Betty Kristina
s. Erik Valentin    
Olof Anton Söderström
h. Sigrid Matilda Persson
d. Margit Elisabet
s. Olle Valentin    

Sörtjärn Nr 2  (6 seland)  
Jonas Sjölund
h. Sara Margreta Lundgren
s. Jonas Arvid
s. Nils Gunnar
d. Göta Kristina
d. Svea Magdalena  
Johan Söderlind,
"Stebben"    

Sörtjärn Nr 2  (6 seland)  
Brita Amalia Nilsson 
f. Häggström
d. Agda Katarina
s. Johan Algot
s. Jonas Hilding  
Katarina Åström  

Sörtjärn Nr 2  
Elna Nikolina Andersson    
Viktor Öberg
h. Jenny Maria Edblad  
Erik Näslund
h. Anna Österlund
s. Erik Gösta
s. Harry Kristoffer
s. Nils Torsten
d. Anna Kajsa Eleonora  
Erik Olov Byström
h. Anna Kristina Olovsdotter
s. Erik Helmer
s. Bror Herman
s. Axel Henning
s. Helge Daniel
d. Ragnhild Lovisa
s. Elof Albin  
Sara Byström f. Jonsdotter

Sörtjärn Nr 3  (4 5/8 seland)  
Kristina Åkerdahl f. Olovsson
s. Nils Elov
s. Gottfrid
s. Erik Axel

Sörtjärn Nr 3  (4 5/8 seland) (Ägare Johan Olovsson, Björsby)
Adolf Fredrik Söderlind
h. Ester Nordin
d. Göta Marta Kristina
s. Erik David
d. Greta Maria
d. Ebba Augusta
d. Ester Majbritt

Sörtjärn Nr 3  (3 1/8 seland)  
Johanna Gerdin f. Olovsson
d. Betty Andrietta Maria
d. Anna Margareta Linnea
d. Frida Ingeborg Karolina
s. Hans Per Olov
 
Sörtjärn Nr 3  (3 1/8 seland)   J
Johan Söderlund
h. Tilda Katarina Felldin
s. Johan Algot
s. Gunnar Alfred
d. Gunhild Katarina Kristina  
  
Sörtjärn Nr 3  
Erik Näslund
h. Katarina Söderlund
d. Anna
s. Petrus s. Nikanor
s. Johan
s. Edvard  
 Beda Josefina Nordström f. Ledin
d. Linda Charlotta
d. Gunborg Märta Johanna
d. Gertrud Ingeborg
d. Ingrid Hildegard
d. Dagmar Margareta
Matts Nordström  (inackorderad)  
 
Adolf Jakobsson
h. Hilma Kristina Sellin
d. Gertrud Maria Katarina
s. Karl Erik Axel  
Jakob Isaksson  
Kajsa Greta Sellin f. Karlsdotter  
Rut Alda Lindberg  
  
Sörtjärn Nr 3  
Hans Gerdin
h. Sara Kristina Forsberg  
Emil Gerdin
h. Maria Ovidia Wiberg
d. Ingegärd Marie  
Hans Gerdin
h. Hanna Viktoria Svensson  
 Margareta Katarina Wiberg f. Forsberg  
Albert Gerdin
h. Selma Forsberg  
Fredrik Söderberg
h. Amanda Danielsdotter  
Lars Olov Andersson
h. Anna Stina Johansdotter
 
Sörtjärn Nr 3  (Kilen)  
August Lundholm
h. Kristina Nylander
s. Olov Hilmar
d. Hilma Kristina
s. Gustav Martin
s. Jonas Axel
d. Anna
d. Sara Frideborg