To display this page you need a browser with JavaScript support. Hembyn ..ekonomisk karta 1962
                          Klicka texten så öppnar loggboken !
Ekonomisk karta utgiven år 1962 av Rikets Allmänna Kartverk baserad på flygfotograferingar åren 1958-59
 
 OBS !  Rågångarna mellan byarna är markerade med streckprickade linjer. 

img