To display this page you need a browser with JavaScript support. Hembyn .. affärn i Sörtjärn
                          Klicka texten så öppnar loggboken !
 
      Historiskt har lanthandel bedrivits i Sörtjärn sen början av 1900-talet i skilda skepnader. Oftast bedrevs handel i bebodda fastigheter. På 20-talet drev handlande Hallén affärs- och caferörelse vid gamla Kustlandsvägen. Länk till bilder  på Halléns gård.
    På 40-talet startade Rudolf Höglund en liten fristående  butik intill den nyligen färdigställda nya Kustlandsvägen sedermera
Riksväg 13 och idag E4.  Rudolf född 1907 i Själevad bodde en tid i Norrtjärn och jobbade som sulfitarbetare innan han bosatte sig i Sörtjärn och blev affärsman. Rudolfs bror Linus Höglund blev trogen Norrtjärn livet ut.
    F.ö bedrevs arbetet med nya vägen som så kallat AK-jobb under kriget (i statliga arbetslöshetskommisionens regi).
Alla gamla foton på denna sida har tillhandahållits av Sigurd och Aina Gärdin, Sörtjärn, som sedan scannats.

Rudolf Höglunds handelsbod.  (foto från Juli, 2010) Boden är här flyttad från sin ursprungliga plats.
Sedan den flyttats användes den huvudsakligen som kallförråd.
 
 
    En vacker interiör teckning av en handelsbod från förr. Den påminner mycket om Rudolfs
gamla handelsbod i Sörtjärn från 40- och 50-talen (fotot ovan).
  Det är Greger Wikberg , Örnsköldsvik som sänder ett urklipp ur Handelsanställdas förbunds tidning från 1959. Detta år firar Handels avd 201 i Örnsköldsvik 30-års jubileum och uppmärksammas i medlemstidningen med reportage samt denna teckning. År 1964 ombildades Handels till storavdelningar och avd 201 upphör.
Tecknaren okänd.
 
 
    

    År 1953 kommer en ny köpman till byn och förvärvar Rudolf Höglunds affärsrörelse. Det är Andreas Eriksson och hustru Margareta med ett ursprung från Björna k:n som tar vid.
    De startar med ett för den tiden praktfullt husbygge på den plats där Rudolfs stuga stått. Husbygget kommer jag ihåg eftersom skolgång hade startat för min del och skolbussen stannade vid "mjölkbrygga" rakt över landsvägen för transport till skolan i Bjästa.
    Här på fotot ses Rudolfs lilla handelsbod flyttad till höger för att ge plats för det större huset.
Fotat Juli 2010 från E4, ungefär där "mjölkbrygga" för gammalt stod. Fotot har editerats. Det är logotypen "ERIKSSON S" som kopierats in på källarputsen. Dörren till butiken är utbytt till en ny, den ursprungliga kan ses på ett foto längre ner på sidan.
 
År 1977 knäppte Assar Näslund en serie foton från Hällberget för att skapa ett panorama av nedre byn i Sörtjärn och det lyckades han väl med. Detta är ett utsnitt av ett mycket större panorama. Som kan ses har en skarv mellan två delfoton hamnat nästan i mitten.
Här är länken till sidan med Assars hela panorama. OBS ! Det är en stor bild som måste scrollas horisontellt.
 Här följer några förklaringar :
 1) E4 som skyms av mellanliggande skog löper längs hela bildens underkant. Mot vänster till Bjästa, mot höger till Ö-vik.
 2) Erikssons affär är byggnaden närmast bildens underkant och delvis skymd.
 3) Gamla byskolan är den röda byggnaden längst till vänster. Vägen förbi skolan och horisontellt mot höger är gamla kustlandsvägen.
 
 
 
   

  Andreas Erikssson var tidig med att erbjuda hemleverans av beställda varor på förhand planerade dagar.
  Det blev uppskattat av många kunder som hade problem att färdas till affärn.
  Här ses Andreas med hunden Tarzan i baksätet i sin skinande blanka Ford Vedette V8 årsmodell 1954-55.
En Ford som tillverkades i Frankrike.
Ett foto från slutet av 50-talet.
 
År 1958 avlider hustru Margareta f.1901 och dottern Arla flyttar hem för att hjälpa till i affären.
Arla f.1933 är då 25 år, ogift, utan barn och har lärt sig mycket om affärslivet i Stockholm.
Hon hade sällskap med sig hem och det var bulldoggen Tarzan som var en badfantast. Så länge
vi någon var i vattnet och simmade så var även han med, har aldrig sett en hund som älskat vatten som han.
År 1967 avlider pappa Andreas f.1893 och Arla tar över affären och blir ensam att sköta allt bestyr i butiken.
 
Arla Eriksson som ensam butiksägare välkomnar vid dörren.
 
Här betjänar Arla en kund. Kundens namn är Siri Nyström f.1925 boende på Sörtjärn 1:3.
Här handlas det över disk.    Foto från 90-talet
 
Den 9 Dec 1999 stänger Arla butiken för gott. Arla är då 66 år och har drivit butiken på egen hand i 32 år.
Epoken Erikssons affär i Sörtjärn är till ända.
Som kan ses på bilden nedan börjar hyllorna gapa tomma.
 
Det är adventstider och Arla får besök av två små gulliga lucior.
Det är syskonen Moa och Tove Berglund som lussar för Arla.
Det är Bengt Johanssons syster Åsa Berglunds döttrar.
Bengt och Åsa bor i Åte, Själevad, ett stenkast från gamla kommungränsen
mot Nätra k:n, likaså ett stenkast från byn Norrtjärn.  
 
 
Efter en längre tids sjukdom avlider
Arla Eriksson den 12 September 2005.


 
Tillbaka till topp