To display this page you need a browser with JavaScript support. Hembyn, fäbodar -1918
                          Klicka texten så öppnar loggboken !
 
Fäbodlivet...en berättelse från sommaren 1918 

Följande berättelse beskriver gamla tiders fäbodliv och rutiner runt detta. 
Sträckan från byn Sörtjärn till fäbodarna torde ha handlat om minst 20 km.
Unga flickor 11-14 år färdades denna distans till fots med upp till - 60 kor.
Kartorna visar vart fäbodarna och skogarna var belägna..   Fäbodlivet avtog succesivt på 30-talet. 
Läs och begrunda.......
 
Dialekt :  "blanna" är vassla från mjölken, "gäla" är inhägnat område och kokplats, "blanngäla" är inhägnat område där "blanna" tillreddes
 

 


Färdvägen med kreaturen är ej känd men torde ha varierat beroende på hur vädret varit. Mycket blött eller mycket torrt etc.
De har dock varit hänvisade till befintliga vägar med broar över åar och vattendrag.
De blå linjerna visar fågelvägen från Sörtjärn och Hälle till fäbodarna bortom Norum i Skule.Karta :  © Lantmäteriverket  
   
   Kartan nedan är en mer detaljerad fritidskarta utgiven av Örnsköldsviks kommun.
Ungefärliga läget för Sörtjärns-, Hälles- och Finnborgs fjällskog och bodar har lagts till i grönt.
Merparten av fjällskogarna såldes till framförallt skogsbolag när fäbodlivet upphörde.