To display this page you need a browser with JavaScript support. Hembyn ..Bodins i Fors ..smeden F A Mähler
                          Klicka texten så öppnar loggboken !

 

Länk till inledningen om smeden F A Mähler       Länk till sidan om Bodins och Mählers i Fors 
  När uppgörelsen med Forss AB är avklarad år 1932 uppför smeden Mähler en smedja enl nedan på sin numera ägandes hemmansfastighet Forss 1:3. Det är här han installerar den 5 hk elmotor som ersätter vattenhjulet nere vid forsen. Han
har nu fri elkraft till smedjan enligt kontrakt.
   Smedjan är väl bevarad och untderhållen. Foto från Juli -2011.

 
  Smeden Mähler i sin smedja i Fors utvecklade egna verktyg och hjälpmedel förutom de gängse inventarierna ässja, städ, borrmaskin etc.Här ses ett prov på hans kreativitet. Det är en manuell stans där kraften fås med hjälp av en lång hävarm. Här stansades hål av varierande storlek i tunna plåtband och i kraftigt läder typ seltyg till hästar. Detaljerna till selen nitades sedan samman till en helhet.
  Enheten är fast väggmonterad ovan bänk.
Foto från Juli 2011,, genom fönstret till vänster kan Nätraån skönjas. 

 

Här följer några exempel på redskap varmed smeden F A Mähler försåg bygdens jordbrukare.

Som nämnts tidigare fanns det bysmeder i många byar men lika avancerade som F A Mähler blev de aldrig.
Plogning på höstarna var bland de jobbigaste sysslorna hästarna hade att utföra.
Att vända all jord på en stor åker säger sig självt är ett stort jobb, (även för dagens traktorer)
Den bonde som inte hade känsla för detta faktum körde lätt slut på sin häst.
Oftast lånades grannens häst för att hjälpa till. Det blev då två hästar dragande i par för att dela bördan.

Smeden Mähler tillverkade ett stort antal plogar för detta ändamål. Hans plogar blev kända för att vara "lättgående".
De var med andra ord finurligt väl utformade och därmed skonsammare för dragaren dvs hästen eller hästar i par.
Dottersonen Roland Bodin har bevarat ett exemplar av detta original från början av 1900-talet.
Kännetecknande är även plogens robusthet, exemplaret fotat nedan har säkert vänt på Fors by, till yta räknat,
många, många gånger om.
 
Foto: 6 Juni -09


Ett enkelt "gräv" kan verka simpelt, det ligger dock mycket funderingar bakom för att det skall kännas rätt vid arbete.
Grävet används fortfarande av Eivor o Roland Bodin i trädgården.
Träskaftet har dock bytts ett antal gånger genom åren. Smeden F A lanserade denna typ av gräv omkr. år 1912.
Foto: 30 Juni -09

Med smedjan placerad alldeles intill forsen vid ån hade smeden goda möjligheter att fånga fisk och då i första hand lax.
När laxen gick till tog han fram detta juster. Fångsten transporterades med häst och kärra upp till byn.
Redskapet förfärdigade smeden i slutet av 1800-talet.

Foto: 30 Juni -09

Foto: 6 Juni -09
 

Smedens dotterson Roland Bodin i tidsenliga kläder får här illustrera hur det kunde se ut nere vid ån på 1800-talet.
Foto: 30 Juni -09
Foto: 30 Juni -09
Foto: 30 Juni -09
 

Nättingtinan (eller nettingtina) var ett annat fiskeredskap som smeden brukade i ån.
Tinan är en flätad konstruktion av enevidjor och rottrådar av enebuskar.
Vid den här tiden var rökt nejonöga en delikatess på krogarna.


Foto: 30 Juni -09
Foto: 30 Juni -09


En enkel handskiss som visar principen för nättingtinan.
Allt tillverkat av enevidjor, flätade samman med rottrådar av enebusken.
Den överensstämmer i princip med ryssjans funktion.

 
 


Tillbaka till topp