To display this page you need a browser with JavaScript support. Hembyn .. Bodins i Fors
                          Klicka texten så öppnar loggboken !
 
Bodins i Fors.
 

En enkel handskiss visande ungefärliga lägen på byggnader etc. I Fors finns självklart fler bostäder
och hus men i detta sammanhang är det fastigheterna Fors 1:3 samt Fors 2:4 som är av intresse.
Länk till sidan om gamla skolan i Fors      


Ekonomisk karta över Fors by utgiven av Rikets Allmänna Kartverk år 1962 
Klicka kartan så öppnar en större 
Klicka bilden så öppnar sidan. 
Anm 1 År 2000 reviderades fastighetsbeteckningarna för Fors by. Någon ny reviderad övergripande ekonomisk karta finns ännu ej
utgiven (Nov-08). Därför används på denna sida de gamla beteckningarna som överensstämmer med 1962-års karta. 
   
   
 
  Nedan följer ett mycket förenklat schema som visar successionen för Bodins i Fors. Det startar med att bonden Jon Jonssons dotter Lisa gifter sig med Jonas Bodin som kommer från Rössjö, Sidensjö.     
 
 
   
  Jon Jonsson på Fors 2:4 (f.1822  d.1905)
h. Brita Maria f.Nilsdotter (f.1834  d.1914)
  Jon fick namnet  "Stark-Jon" pga av sin enorma styrka.
Gå till artikel om "Stark-Jon"
     
  Dottern Lisa (Elisabet) (f.1861  d.1936) blev gift
med Jonas Bodin från Rössjö, Sidensjö (f.1865  d.1932)
Svärsonen Jonas övertog hemmanet Fors 2:4 år 1899.
  Jonas blev en erkänt kunnig och nydanande odlare av nyttiga grödor.
Gå till artikel om Jonas
       
  Sonen Gunnar (f.1903  d.1992) gifte sig med grann-
dottern Vega f.Mähler (f.1909  d.1995) på Fors 1:3.
Gunnar förvärvade svärföräldrarnas hemman år 1959
 och ägde därmed både Fors 1:3 och Fors 2:4
  Läs mera om grannarna Mähler & foton
 
 
  Gunnar & Vega fick sonen Roland (f.1944 - ) och 
dottern Margareta (f.1946 - ). Mera mark förvärvas i
anslutning till hemmanen 1:3 och 2:4
                 Mera foton ...
     
   Roland gifter sig med Eivor f.Sjödin från Öhn, Nordingrå (f.1944 - ) och
övertar färäldrarnas båda hemman år 1970. Margareta gifter sig
och flyttar till Rössjö, Sidensjö, varifrån farfar en gång kom.
Roland & Eivor får två döttrar och en son.
Maria (f.-68), Anneli (f.70), Fredrik (f.78)
  Ännu mera foton..
       Den 12 Jan 1990 presenteras "Stark-Jon" och smidesmästaren F A Mähler i följande
artikel som stod att läsa i Örnsköldsviks Allehanda. Artikelförfattaren okänd.

 


Stark-Jon var en omvittnat "flyt" skidare
Här är hans laggar från 1800-talet


 

 

Ytterligare en artikel om "Stark-Jon". Tidning och författare okänd.

 
Stark-Jon var även en starkt troende man, som skötte sina kyrkobesök mycket noggrant.
Under sitt vardagliga värv läste och studerade han dessutom en mängd andliga skrifter.
Roland Bodins farmorsfar är just denne Stark-Jon. Roland har lånat mig ett antal av hans digra
samling  av vällästa andliga skrifter inkl vällästa biblar.

Dr Martin Luthers
andliga
Skattkammare
innehållande
korta betraktelser för varje dag av året ..
Skriften utgiven år 1886 på gammelswensk, 140 sid.


.... exempel på betraktelser för dagarna 25 resp 26 Maj ..utdrag ur 2:a Mosebok, .. de tio budorden..
"Du skall icke stjäla" och "Du skall ära din fader och din moder" ...
 
 
    Stark-Jon var en inbiten piprökare i hela sitt vuxna liv. Vid den tiden var det äkta Virginia-tobak som röktes. Här ses en av hans mycket välbevarade pipor som emanerar från mitten av 1800-talet. På fotot sitter Stark-Jons svärsons sonson Roland Bodin och illustrerar. 
    Pälsen Roland tagit på användes framförallt vid slädfärder med häst vid bistra vinterdagar under 1930-talet och framåt, sannolikt vid mera högtidliga tillfällen.


 
   
   
Jonas Bodin blev en erkänt duktig och kunnig odlare av både grödor,
rotfrukter och trädgårdsväxter.

Pga kraftig eftergulning och veck blir texten i urklippet till höger svår att läsa även i full storlek. Här nedan följer en exakt avskrift av tackbrevet Jonas skrev efter att han mottagit hederspris.

Brevet var infört i tidningen Nord-Sverige år 1930.

Ett tack.     
   En gammal jordbrukare i Nätra har i ett brev till Nord-Sverige lagt fram en del synpunkter på vad allmänna gjort för jordbruket och även antydningsvis berört de svårigheter, som under förra århundradets senare del mötte landsbygdens folk.
   Den varma förståelse för isynnerhet trädgårdsskötseln, som kommer till synes i den gamle odalmannens brev, möter också den, vilken besöker hans hem och som i hans trädgård blir fullständigt förstummad över vad intresse och kärlek till växter och jord kunnat åstadkomma.
   Brevskrivaren, hemmansägaren J. Bodin, Forss, Bjästa, säger bland annat :
   " Jag minns år 1867 och påföljande år, då min moder plockade islandslav och björkbark till föda åt sig själv och tre minderåriga barn. Tänk på vilket arbete det var, att luta och vattendraga islandslaven och koka den till gelé åt familjen, samt rengöra och mala björkbarken till mjöl för att blanda i degen. Jag vill ej klandra vad hon gjorde men jag vill påpeka, vad vetenskapen har lärt oss från den dagen och till nu. Nu äro vi upplysta om att det är bättre att odla rotfrukter än att plocka islandslav o.dyl. Om vi så några frön om våren så ha vi på hösten en massa rotfrukter, både närande och smakligare än bådde islandslav och björkbark.
   Jag tjänade bonddräng i 20 år, men nog var det sällsynt att jag såg en kålrot, en morot eller en rödbeta. På somliga gårdar fanns ingendera. Som fattig bonddräng fantiserade jag om ett eget litet jordbruk, och nog skulle jag där ha rotfrukter och bärbuskar för gårdens behov. Ty jag ansåg, att det var icke endast "bättre folk" och de som voro välbärgade, som skulle äta grönsaker, utan jag ansåg att en skuldsatt bonde eller torpare med barn och tjänstefolk, hade de största rättigheterna. Då fantiserandets tid var slut och jag fått egen torva, skrev jag till hushållningssällskapet
 
och bad om några plantor, och fick till svar att jag skulle få ett äppelträd, 10 vinbärsbuskar och tre rabarberplantor. Så skedde och planteringen verkställdes, och så fick jag full lärdom om kålrots- och rovodling av agronom Arenander. Slutligen begärde jag hjälp av länsträdgårdsmästare Forsström, som besökte mig tre gånger och gav mig både råd och upplysningar. Så rekvirerade jag länsträdgårdsmästare Mattsson, som även kom och prickade ut precis, var växterna skulle stå samt upplyste om deras namn och växtsätt.
   Allt detta har av sakkunniga människor meddelats mig alldeles gratis och nu till sist fick jag i höst mottaga ett hederspris för trädgårdsodling av Nätra hushållsgilles trädgårdspremierings- nämnd.
   För allt detta vill jag ödmjukast tacka, först för all lärdom och sedan för det hederspris, som jag till min stora glädje fick mottaga."
 
Här ses Jonas i sitt trädgårdsland på sitt ägandes Fors 2:4. Till höger ses logen på 2:4 och i bakgrunden "storhässjan". Foto fr 1936
 
Jonas Bodin med familj och anhöriga fotade år 1915, på trappan till gamla bostadshuset på Fors 2:4
 
Från höger : Jonas, sonen Gunnar, hustru Lisa (Elisabet), svägerskan Maria, svägerskan Anna Kristina gift Östman, mannen till vänster är maken herr Östman, förnamnet glömt. Makarna Östman bodde i Bynäs, Vibyggerå. Jonas är här 50 år, Lisa 54 år och Gunnar 12 år.
Jonas var "ofärdig" merparten av sitt liv och använde därför käpp. Enligt Roland Bodin blev farfar sparkad av en häst i unga år.

Samma bostadshus som ovan är här målat i färg av Agneta Berglund år 1994.
Bostadshuset till Fors 2:4 har här stått obebott sedan mitten av 50-talet. Det är snötider.
Agneta Berglund f. Eriksson är född år 1959 och uppvuxen i Docksta, Vibyggerå.
När hon målade denna tavla var hon bosatt i Bredånger, Nätra med namnet Berglund som gift.

Att Jonas redan från tidiga år blev "ofärdig" styrks av detta intyg från år 1886.
Jonas är då "kommen i den åldern att han skall inskrifvas i Beveringen."
Alla hemmansägare i byn Rössjö, Sidensjö undertecknar skrivelsen.
 
  Min enkla tolkning av intyget ..
 
  Som Arb Anders Bodins enkas son Jonas Bodin i Sidensjö församling af Rössjö by nu är kommen i den åldern att han skall inskrifvas i Beveringen får vi undertecknade afgifva följande intyg. År 1882 i Juni månad råkade nämnde J Bodin för werk i högra benet och denna sjukdom fortfor oaktat all läkarhjälp tills slutligen åtskilliga benskärvor utgick från benet och denna åkomma får han fortfarande vidkännas som och tidvis såret går upp så att han blir oförmögen till arbete. Detta varde honom till bevis meddelat som under edelig förpliktelse styrkes ...  
  Sidensjö & Rössjö den 9 Mars 1886  
 
-underskrifter -


 
       Sonen Gunnar f.1903 får en namnsdagshälsning från sin jämnårige kamrat Bror Nyström år 1918.
De är då båda 15 år. Av björknäver har Bror tillverkat ett gratulationskort som han postat med 5 öre porto.
      Trots sina 92 år är nävern helt intakt (2010) Den har bevarat sin elasticitet och spänst. Det måste till mycket speciella plaster för att klara av denna åldring utan att bli skört och spricka sönder.


Storlek som dagens ordinära vykort.
  Förstorad för att få texten läsbar. 


 
Gunnar Bodin gifte sig med granndottern Vega f. Mähler 
Fors 1:3. Här följer ett kort sammandrag av vad sonen
Roland Bodin berättade mig hösten -08 om hans morfar
Fredrik August Mähler :
F A Mähler vid sitt städ i sin nyuppförda smedja på hemmanet. 
Han har här flyttat från smedjan nere vid forsen vid ån.

Fotot sannolikt från 1930-talet
   Smeden F A Mähler med vallonskt påbrå kom flyttande till Fors från Näsåker med familj i slutet av 1800-talet. Familjen flyttade in på Fors 4:1 där även fam. Olof Jansson bodde. År 1897 köper F A fallrättigheterna i den intilliggande forsen av bönderna i byn. Vid forsen bygger han en smedja driven av vattenkraft.
    Runt sekelskiftet startade Forss AB att planera för en vattenkraftstation som skulle utnyttja samma fors. F A ser sin försörjning som smed hotad. Här uppstår en rättstvist som kommer att bli långdragen. Enl kontrakt upprättat år 1932 verkar till slut allt vara uppklarat. Under åren fram till 1932 hade F A även varit arrendator på 1:3 med Forss AB som ägare sedan lång tid tillbaka.
    Enligt kontrakt av år 1932 köper F A hemmanet 1:3 av Forss AB för köpesumman 4000 kr. I kontraktet tillförsäkrades F A elström från kraftstationen till en 5 hk elmotor som skulle driva den nya smedjan vilken byggdes på hemmanet.
    F A blev vida känd som smed. Hans kunnande att bearbeta järn och stål och att förstå vad som hände var något helt nytt i bygden.
    Hans metod att "välla" järn var vida erkänd. Att "välla" var dåtidens sätt att smälta samman stål. Detta var den metod som stod till buds innan svetstekniken kom.
   Många bysmeder provade på att välla men oftast blev det enbart ett dåligt försök eller bara en chansning.


    Typisk 5 hk elmotor vid den tiden

Länk till en sida med mera om smeden Mähler.
 


Smeden F A Mähler försåg bygdens jordbrukare med den allra senaste tekniken.
I många fall rent banbrytande lösningar. Hans vallonska påbrå i kombination med kreativitet utgjorde säkert grunden.
Klicka bilden så öppnar sidan som visar några axplock ur hans repertoar, smeden var även en god fiskare !
 


 

         Brölloppsfoto från 1890-talet
         Fredrik August Mähler f.1865 d.1953
                 Margareta f.Lidfors    f.1869 d.1964         
 

          

   

Gunnar med familj och svärföräldrar på utflykt med häst och vagn i slutet på 1940-talet.
 
 
Fr vänster : Svärmor Margareta, körsven Gunnar, svärfar Fredrik August, sonen Roland och hustru Vega som delvis är skymd. 

 

Gunnars blivande hustru Vega f. Mähler är här plåtad nere vid dammbron omkr 1939. Vega är då ca 30 år.

Dammbron färdigställdes 1905 och revs för en ny d:o år 1992.
   
    
   

 

Den 15 Aug 1941 postar Vega detta vackra vykort till Gunnar i Fors.
Vega går på Hampnäs lantbruksskola i Själevad.
Gunnar och Vega är sannolikt förlovade vid denna tid. 
 
   Vykortets framsida  
 Titel : Örnsköldsvik. Utsikt över Själevad från Varvsberget

      
    Själevad den 15-8-41
           Kära Gunnar !
       Jag mår bra och har
       det så väldigt trevligt
       här på skolan. Imorron
       Lördag ska vi fara ner till
       stan och se mejeriet där.
       Tänker du komma ner nån-
       ting på Söndag ? Hoppas att
        mamma hälsat ifrån mej
        Ringer Lörda afton 
                 Hälsningar
                    Vega

Gunnar och Vega fångade i samband med festiviteter inne i stan.
Kanske i samband med deras bröllopp ?
Personen till vänster har ej identifierats.
                                Foto från början av 1940-talet
 
 
 

Gunnar och Vega, brölloppsfoto år 1941
 
Far och son, Gunnar och Roland fotade 1947 när Roland är 3 år. 
 
 
Hästen som är av rasen ardenner och sto väntar tålmodigt på att Gunnar ska fylla skäppan med gödsel för att spridas på åkern.
Skäppan har han lånat från "vinkoppkärra' ".
Roland berättar att detta sto hade en extrem hårväxt och klipptes mer eller mindre som ett får.
 "Men stark va' hon." Tyvärr är hennes namn glömt.  Foto från 1960
 


 
 
 
     Roland har fyllt 15 och skaffat moped, året är 1959. Mopeden är en Puch Florida tillverkad av Steyr-Daimler-Puch AG, Österrike.
 Den ansågs vara den mest sportiga mopedmodellen. Han står framför bostadshuset på hemgården 2:4.
 Till höger ses en del av logen.  I bakgrunden skymtar bostadshuset på Fors 1:6, vid den tiden fam. Holger Östman.
 
 
Året är 1961, Roland Bodin fyller 17 år och skaffar en riktig hoj.
Hojen är en Husqvarna Silverpil, 175 cc, 9.5 hk, topphast 120 km/h
Riktpris Kr 2090 :- exkl oms, accis Kr 180:-
Inköpt hos Ögrens Cykel & Sport i Bjästa
Ett foto från gamla dammbron som ersattes av ny bro år 1992.
I bakgrunden till höger skymtar dammluckorna som reglerar vattenmängden till turbinerna.
 
 Roland och Eivor f.Sjödin från Öhn, Nordingrå gifter sig år 1967.
 
 
Dags för dop, förstfödda dottern Maria föddes 1968. Dopförrättare är prosten Nils Parkman.
 

År 1970 övertar sonen Roland med hustru Eivor hemmanet i Fors.
Samma år vid slåttertid flyger Svenska-Aero och fotar i motljus. Här ett foto från norr mot söder.
  På flygfotot ovan ses bl a:
En stor kornsådd i mitten på fotot. Bortom kornsådden pågår slåtter.
Till höger en glimt av Nätraån uppströms dammbron.
I vänster bildkant byvägen ner till ån och vidare över Tjärnbacken till Sörtjärn. Till höger om vägen där den börjar svänga vänster bor Arvid och Rut Forsberg.
Raden av elstolpar nästan mitt i bild var tidigare rålinan mellan hemmanen Fors 2:4 och Fors 1:3 till höger.
Som nybliven hemmansägare håller sig Roland med två personbilar. En vit Vovo PV samt en mörk Opel Kapitän.
Att flygfota med färg var något nytt för den tiden. Fotots storlek som är ca 60 X 40 cm har degraderat en hel del.
   
   
       Roland Bodins nyblivna hustru Eivor f.Sjödin f.44 föddes och växte upp i Nordingrå på Ön i byn Öjänget tillsammans med sin bror Tommy f.42. Fadern var Ragnvald Petrus Sjödin (1910-82) född i Nordingrå samt modern Anna Linnea (1908-95) född i Långsele Vnrl. Det är brodern Tommy som tillhandahållit följande foton visande barndomshemmet vid skilda tidpunkter.
 
 Här en vy av byn Öjänget på Ön fotad ca 1948 innan landsvägen byggdes. I bakgrunden Krikberget och i förgrunden Ulvviken. Fastigheten till vänster på fotot är fam. Sjödins. Distans över viken ca 550 meter. För gammalt betydde Krikberget = det skyddande berget (mot havet).
 
   Ett foto från 1954 taget från ungeföär samma plats över viken. Här har bl a landsvägen till vänster färdigställts. Tidpunkten för fotot verkar vara vår eller försommar.  
 
    Foto från 1954 med ett annat utsnitt.   
 


Den 5 Maj 1971 uppmärksammades Eivor och Roland Bodin för sina mineralfynd.
Här har familjen utökats med en lillasyster Anneli f.1970
Här följer reportaget i Västernorrlands Allehanda
Det är tidningsurklipp som är scannade rakt av. På många ställen lyser baksidans tryck igenom.
 
 
 

Den 6 Maj 1971 är det Örnsköldsviks Allehanda som rapporterar. 
 
Nu har de fått 400 kr var för sina stenfynd som de sänt till mineraljakten,
makarna Eivor och Roland Bodin i Fors, Nätra.   
                                     
 
 
Hela familjen samlad, fr v Anneli f.-70, nyfödde sonen Fredrik f.-78, mamma Eivor, pappa Roland och Maria f.-68. Foto från -78

 
   I Augusti 1991 startade bygget av ny dammbro i Fors. Nivån uppströms nya bron planerades bli ca 4 meter högre och därmed skulle mera effekt kunna utvinnas med ny vattenturbin. Hösten 1992 var bygget klart och 18 Nov 1992 fasades nya krafverket in på nätet.
   Eivor Bodin tog detta foto tidigt våren 1993 när vattenmagasinet uppströms bron nått sin nya nominella nivå. Kameran är här riktad motströms Nätraån i ungefärlig Nordvästlig riktning. Ån strömmar vidare mot bron till vänster på fotot. Rakt över viken till höger bodde bl. a flottningsförmannen Emil Nordin som arrendator på ett torp som blev kallat "Nordins torp". Med den nya nivån försvann torpet helt under vattenytan. Nätraåns utbredning uppströms bron ändrades radikalt.
 
 
 
Av senare dato :
Roland med barnbarnet Linda 13 år (Marias dotter). "it's time for a ride".  Fotat hemma på gårdsplan i Fors år 2007.
Det har blivit något av tradition för Roland att på sommarn vid vackert väder åka en tur med barnbarnen.
Här är det Frida (Annelis dotter) som hänger med på en tur. 15 Juli 2011
 
Här anländer Roland och Sandra (Marias dotter) efter fullbordad tur i soligt väder. 20 Juli 2011
 
Sommaren 2011 i Juli hälsar sonen Fredrik med sambon Jessica Karlsson på i Fors.
Fotade i skarp sol den 8 Juli 2011.
 
Sommaren 2016 är det dags att hälsa på igen. Nu är familjen utökad med lilla Linnea 3 år.
Fotade 3 Juli 2016.
 
 

Här är gruppen utökad med Fredriks far och mor Roland och Eivor Bodin och i
mitten barnbarnet Sandra som är dottern Marias yngre dotter. Foto fr 3 Juli 2016.
 

Svärsonen Örjan Näsholm och hustru Maria övertog hemmanet år 2000.
Här ses två fullvuxna kossor av Hereford-ras med var sin avkomma.
För sitt bete disponerar de stora arealer. Matchvikt fullvuxen ca 700 kg.
För obekanta som jag agerar de givetvis reserverat.
Utegångsboskap året runt. Helt fantastiskt !!
Foto 18 Sep -09


 
Sommaren 2009 tar Eivor o Roland en tur på böljan den blå. Resmålet blir Leningrad.

 
Eivor och Roland plockade fram en del gamla foton och urklipp med anknytning till Fors. Dessa
har inte kunnat placeras in i kategorierna enl. ovan. Här följer därför lite mindre strukturerat material.
   
  Ett foto från 1925 på Fors 2:9. Det är sannolikt fam. Nikolaus Öberg som poserar.
Nikolaus förvärvade torpet år 1911 av Jonas Bodin och var maskinist i den nybyggda kraftstationen.
Nikolaus Öberg f.1878 d.1935 och hustru Märta Karolina f.Söderström fick bl a en dotter
Rut som gifte sig med Arvid Forsberg. Paret Forsberg förvärvade torpet år 1946.
Även Arvid och Rut blev maskinister vid kraftstationen. Under Öbergs senare tid byggdes ett nytt
bostadshus alldeles i fotots vänsterkant. Det gamla i bakgrunden är rivet sen lång tid tillbaka.

 

Olof Jansson på Fors 4:1 tecknas här på sin 80-årsdag av signaturen Danil i Västernorrlands Allehanda.
Magnus Näslund mailade urklippet   

 

Olof Jansson och hustru Kristina fick tre söner och en dotter, David, Henry, Adéle och Ivan.
Här ses sonen David fotad vid dammbron med Janssons loge svagt till höger i bakgrunden.
David kom senare att bosätta sig i Köpmanholmen. Foto från 30-talet.

 

Gamla dammbron i Fors. Togs i bruk år 1905 och ersattes av ny 1992.
Här är dammluckorna öppnade för att leda överskottet av vatten förbi kraftstationen.
     Ni upptäcker väl mannen på fotot ? Personen är ej identifierad ! Foto från 20-talet.
 

 

Samling under dammbron.
Här ses raka motsatsen, dammluckorna är stängda och bara
en rännil släpps förbi kraftstationen. I bakgrunden skymtar dammluckorna som
reglerar vattenmängden till kraftstationen. Flickorna och grabbarna är ej identifierade
och kanske det mest intressanta, i vilket sammanhang fotas gänget på denna otillgängliga plats ?
 

 

" Solebriller fra 30-tale " , fra Oslo, Norge
Så här  är historien : Rolands mamma Vega hade en bror som hette Halvar Mähler.
Halvar kom att hamna i Oslo, Norge där han drev blomsterhandel. Roland blev
Halvars favoritsysterson. Han skänkte Roland som då var liten en mängd saker.
Roland tillägger ironiskt : " Halvar var väl den ende som tjänade pengar i släkten"
 

 

Åren 1914-15 gick Halvar Mähler på Norra Ångermanlands Folhögskola och Landtmannaskola på Hampnäs, Själevad.
Halvar är markerad på kartan.
 
Det är den legendariske fotografen Werner Wångström f.1873 d.1963 som fotat och sammanställt alla elever.
Werner Wångström drev i många år fotoatelje i Örnsköldsvik med start alldeles i slutet av 1800-talet.

 

  Det är tidig försommar år 1997 när Lars Östman på Fors 1:6 startar bygga fiskdamm på sina ägor. 
Lars Östman f.1939 d.2000, son till Holger Östman f.1916 d.1970 och hans hustru Kristina f.Vestin f.1916 d.2009
Lars övertog föräldrafastigheten år 1970.

  På fotot nedan har grävningen startat, på vallen till vänster står grannen Holger Forsberg. I bakgrunden t.v bakom björkarna skymtar bostadshuset på Fors 1:3 (Bodins). Till höger ses gamla ladugården på Fors 2:4. Det är Eivor Bodin, Fors som fotograferat.
 
    På satellitfotot framgår fiskdammens läge i byn.
   Byggnationerna på omkringliggande fastigheter har ringats in med gult.
Vid tillfällen som dessa är hjälpsamma grannar till god nytta. Här är det pumperiet som trimmas.
Fr.v ses Holger Forsberg (skymd), Lars Östman och Roland Bodin.
I bakgrunden har vårsådden alldeles nyligen presenterat sig.
Lars och Roland Roland med barnbarnet Robin 3 år (dottern Annelis son)
 
Fotat från samma vall som tidigare men här är nu dammen vattenfylld.
Det är Holger Forsberg och Lars Östman som matar fiskarna.

 
Tillbaka till topp