To display this page you need a browser with JavaScript support. Hembyn .. bönhuset i Fors
                          Klicka texten så öppnar loggboken !

Bönhuset i Fors
        Bönhuset i Fors uppfördes år 1927 med EFS-missionsförening som huvudman. Här hölls väckelse- såväl som symöten samt övrig för byn social gemenskap. Bönhuset blev en samlingsplats för byns innevånare. Vid början av 1950-talet började verksamheten avta och upphörde helt 1955. Bönhuset blev stående oanvänt ett antal år innan beredskapsmyndigheten började använda huset som vapenförråd. Som tillsynsman utsågs Roland Bodin i Fors. År 1970 förvärvar Roland Bodin fastigheten och 1983 startar konverteringen av bönhuset till redskapsbod för lantbruket. För att ej verka stötande har alla sakrala ting nogsamt avlägsnats.
Här är ett försök att återge bönhuset med dess ursprungliga utseende. Hjälp med perspektivet fås från ett foto från sydsydväst.
Här en länk till en skiss som visar bönhusets läge i byn.  -----------  Länk till karta över Fors utgiven 1962.

 
     Förlagan till skissen ovan är detta foto.
Fönster har modifierats och plåttak har tillkommit samt södra gaveln öppnats.
Foto från 2008.
   
       Bönhuset byggdes som ett regelhus på
  plintar med  kutterspån som isolering och
  spåntak samt en murstock. Gaveln mot
  sydsydöst försågs med ett fönster med färgat
  glas där ett kors framträdde i klart
  genomskinligt glas. Fönstret finns bevarat.
  Allt enl. Roland Bodin.
 
     När konverteringen av bönhuset till redskapsbod påbörjats passade Roland  på att föreviga några interiöra vyer. 
   Här ser vi koret med det färgade fönstret i bakgrunden.
   Killen i luvan är Rolands son Fredrik f.1978. Här är han 5 år.
   
  Här står Fredrik emellan kaminen och vedlåren i bönesalen. 
  Det är vintertider.
     

     Här ses Fredrik med hankatten
Grålle invid spisen i köket. Till höger skymtar dörröppningen till serveringsrummet.


 
Det är en disig vårmorgon år 1983 när Roland knäpper denna bild av bönhusets sydsydöstra gavel.
Elcentralen som kan ses till höger på husgaveln installerades av beredskapsmyndigheten när de flyttade in.
Efter gamla byvägen till höger ligger fortfarande sammanpackad snö. Vägen går här parallellt med bönhusets långsida.
Det är här 28 år sen byggnaden sist tjänade som bönhus i byn.
Hundens namn är okänt ?