To display this page you need a browser with JavaScript support. Hembyn ..AWZ Carpelan, tjänste- och meritförteckning
                          Klicka texten så öppnar loggboken !
 

" Tjänste och Merit Förteckning för Undertecknad."

År 1869 vid 43 års ålder upprättar Kapten Löjtnant AWZ Carpelan följande meritförteckning.
En mycket tidig variant av dagens CV (curriculum vitae, levnadsbeskrivning på latin)
-----
Förteckningen är lång, här följer ett kort utdrag med några av de viktigare årtalen.... originalet ligger längre ner på sidan.

1825 den 22 Maj född i Stockholm  
1839 den 2 Okt antagen till Kadett vid Kongl Krigsakademin  (vid 14 års ålder, förf anm)  
1842 den 24 Maj mönstrade på korvetten Jarramas, expedition till Östersjön, avmönstrade 29 Aug  
1843 den 3 Juni mönstrade på fregatten af Chapman för en expedition till Nordsjön, avmönstrade 4 September  
1846 den 6 April utexaminerad från Kungl Krigsakademin och utnämnd till Sekund Löjtnant vid Kungl Majts Flotta  
1854 den 18 April befordrad till Premier Löjtnant vid Kungl Majts Flotta  
1862 den 11 Mars befordrad till Kapten Löjtnant vid Kungl Majts Flotta  
1862 den 1 Aug

kommenderad att vara kompanichef för 2:a Norrlands 2:a kompani (norra Ångermanlands båtsmanskompani) under Kapten Löjtnant Dahlströms sjökommendering.  
1863 den 6 Juli förordnad till kompanichef för nämnde kompani  (AWZ flyttar upp till köpingen Örnsköldswik)
     
AWZ undertecknar förteckningen så här :
Ålder 43 7/12 år
Tjänstgjort som officer i 22 8/12 år
Jeanetteborg den 8 Januari 1869
Axel Wilhelm Zackarias Carpelan
Kapten Löjtnant vid Kungl Majts Flottas nya Reservstat

Korvetten Jarramas  (busig på svenska)
Foto: Marinmuseums fotoarkiv     


... här följer originalförteckningen i sin helhet ....