To display this page you need a browser with JavaScript support. Hembyn .. Carpelan husförhör
                          Klicka texten så öppnar loggboken !


Carpelan på Jeanetteborg, husförhör åren 1875-1894

Till Carpelans startsida 
Källa: Svensk Arkivinformation (SVAR)
Denna sida innehåller utdrag ur två husförhörsböcker, dels för åren 1875 - 1884, dels 1885-1894.
Här är det enbart sidorna som berör fam. Carpelan på Jeanetteborg som är av intresse. 

Längst ned på sidan finns "Anvisningar för förande av husförhörslängd, Härnösands stift 1840."
Här förklaras bl. a de använda symbolernas betydelse.    Länk till anvisningarna      Länk direkt till symbolernas betydelse
Lennart Wasling har redigerat och annoterat ursprungsskriften.
 
 
 
År 1875 sker förhör med familjens samtliga medlemmar.

Kapten-Löjnanten och hustrun
får följande bedömning av läskunnighet :
Innantill-läsning : Läser med färdighet och har gott begrepp
Utantill-läsning : Läser Luthers Lilla Katekes och jämte densamma alla fem huvudstycken
av Swebelii Förklaring.

Dottern Sofia Dorotea (Tea) 8 år
Innantill-läsning : Läser med färdighet
Utantill-läsning : Läser Luthers Lilla Katekes och jämte densamma alla fem huvudstycken
av Swebelii Förklaring.

Sonen Knut Wilhelm 16 år
Bedömning ej inskriven alternativt frånvarande.

Dottern Emanuelita (Emma) 13 år

Innantill-läsning : Läser med färdighet och har någorlunda begrepp.
Utantill-läsning : ingen


Under åren 1876 - 84 sker tre (3) noteringar i husförhörsboken 
1. Knut Wilhelm en notering för nattvardsgång år 1876, han är då 17 år.
2. Emanuelita ( Emma) en notering för nattvardsgång år 1881, hon är då 19 år
3. Sofia Dorotea (Tea) en notering för nattvardsgång år 1883, hon är då 16 år.

 
 
 

Samtliga tre syskon får här samma bedömning av sin läskunnighet som vad föräldrarna har sen tidigare.
Innantill-läsning : Läser med färdighet och har gott begrepp
Utantill-läsning : Läser Luthers Lilla Katekes och jämte densamma alla fem huvudstycken av Swebelii Förklaring.

Under åren 1885 - 1894 sker en (1) notering i husförhörsboken
1. Nyblivna änkan Rosalie tar nattvarden c:a tre månader efter maken AWZ's bortgång.

Syskonen Carpelan är utflyttade från Jeanetteborg när AWZ avlider 21 Maj år 1892, änkan Rosalie flyttar hösten samma år.
Alla blir strukna i Husförhörsboken för byn Fröstdal. Epoken Carpelan på Jeanetteborg är till ända.

 
 
  Det åvilade församlingsprästen att årligen anställa förhör av alla inneboende i församlingen. Vid husförhöret kontrollerades församlingsbornas bibelkunskaper,läskunnighet och kunskaper i Luthers Lilla katekes. Redan 1596 beslöt Uppsala domkapitel om förhör av allmogen i alla Sveriges socknar. Husförhören upphörde runt sekelskiftet 1900. Förhörsprotokollen har senare varit till ovärderlig hjälp vid ex.vis släktforskning. 

 På målningen nedan ser vi gårdens folk samlat till förhör i storstugan.   
 
Målning av Frans Lindberg 1932  
Tillbaka till topp