To display this page you need a browser with JavaScript support. Hembyn .. Jeanetteborg karta upprättad år 1875
                          Klicka texten så öppnar loggboken !
 

Karta upprättad år 1875 över Jeanetteborgs inägor (Fröstdal 2:3), två år efter att AWZ C. flyttade in.

 
  För intresserade finns en äldre karta över samma område från år 1865. Den upprättades i samband med hemmansklyvningen
av Fröstdal 2 till hemmanen 2:2 resp 2:3. Vid denna tid var Jeanetteborg ännu inte byggt.              Länk till kartan från år 1865.
 
     Länk till karta över Fors och Jeanetteborg utgiven år 1962  
 
En mycket illa medfaren karta som Landsarkivet i Härnösand har scannat.
Kartan har förvarats i rulle och närmast omöjlig att plana ut och undgå att den spricker sönder.
Nätraåns konturer på kartan har förtydligats samt har text adderats.
Strömfårans mitt i Nätraån utgör rålina mellan byarna Fors - Fröstdal - Skrike - Sörtjärn
 
 
 
Ett utsnitt av kartan enbart runt bostaden ger följande ...
Greger Wikberg, Ö-vik har opererat  bort alla rynkor och sprickor.

.. resterna av iskällarens ena hörn...fotat år 1969, Minolta SRT 101, film TRI-X.. tidig morgon i motljus.
På marken runt resvirket kan ses alla kubikmetrar sågspån som utgjorde isolering (ca 0.5 m) i golv, väggar
och tak. Iskällaren låg ca 40 m norr om huvudbyggnaden. Strax till höger på fotot startar den branta
sluttningen ner till Nätraån.

 
Issåg som användes vintertid att såga isblock.Sågklingans längd ca 1.8 m.
I ena änden ett handtag och i andra en blytyngd. Tandningen är mycket grov.
Att såga is ute på Nätraån vintertid var ett mödosamt arbete.  Foto fr 1969.

Den ena av två jordkällare på Jeanetteborg som är ingrävda i sluttningen mot Nätraån.
I denna förvarades potatis och andra rotfrukter. Foto fr våren 1969
 
 
Utsikt från jordkällarens dörröppning. Längst ner skymtar Nätraåns motsatta strand samt
delar av Hälltorpets ägor (Fors 1:10) Fotot domineras av det brant sluttande berget ner mot Hälltorpet.
Nätraån flyter här från vänster till höger, det är vårflod. Foto fr våren 1969.
Länk till karta över Fors utgiven år 1962.