Hembyn...dagsverksbok vid Forss 1863
                          Klicka texten så öppnar loggboken !

"Dagsverksbok för 1863 vid Forss" 
 
 
  Dagsverksboken som snarare är ett häfte innehåller noteringar över utförda dagsverken vid  Sågen, Jeanetteborg, Hemmanet (Forss 1:1), brunnsgräfning samt Smedjan. Häftet innehåller noteringar för åren 1863 och -64. Observera att detta var tiden innan Forss AB förvärvade sågen, hemmanet osv.
Byn Fors i Nätra stavades förr med två s, Forss mot dagens Fors.
Dagsverke är det arbete som en arbetare utför på en dag. Förr var det brukligt att ange mängden arbete, en torpare eller annan var skyldig att utföra åt godsägaren, i antal dagsverken. 
 
     
  Sidorna är indelade i kolumner med hemvist, namn, datum och var dagsverket utförts. 
Där högra kolumnen lämnats öppen antas vederbörande ha utfört dagsverket vid sågen.
Sidorna nedan täcker dels 5 -31 Januari 1863 , dels 4 Maj - 6 Juni 1863.

-För Januari månad kan ses att ingen verksamhet förekom vid sågverket. Förklaringen är säkert en kombination av lite vatten i ån samt isförhållandena. Sysslorna bestod då av som kan läsas Jeanetteborg, brunnsgräfning, smedjan och hemmanet.
-För maj månad kan ses att under 11-23 Maj sjönk aktiviteten påtagligt. Sannolikt krävdes arbete med vårbruket för jordägare i byn bland annat. Jordägare, torpare och övriga var då engagerade med annat arbete en tid.
 
 
 
 
 
 
 
 
  Dagsverksboken kan studeras i sin helhet på Bruksmuseet, Köpmanholmen. 
Tillbaka till topp