To display this page you need a browser with JavaScript support. Hembyn .. Fors ekonomisk karta 1962
                          Klicka texten så öppnar loggboken !
 
Karta över inägorna i Fors by.
Ekonomisk karta utgiven år 1962 av Rikets Allmänna Kartverk baserad på flygfotograferingar åren 1958-59
Streckprickad linje anger gräns mot angränsande byar. I väster mot Mjäla - öster mot Sörtjärn - söder mot Fröstdal
Anm 1  År 2000 reviderades fastighetsbeteckningarna för Fors by. Någon ny reviderad övergripande ekonomisk karta finns ännu ej utgiven (Nov-08). Därför används på denna hemsida de gamla beteckningarna som överensstämmer med 1962-års karta. 
Länk till 1962-års karta visande samtliga byar.