To display this page you need a browser with JavaScript support. Hembyn .. flygfoto Fors
                          Klicka texten så öppnar loggboken !
 

   Observera att denna flygbild är tagen efter ombyggnationerna år 1992. Nivåändringarna i ån medför rätt stora
avvikelser från hur det såg ut längre tillbaka i tiden.
Byggnaders placeringar etc är dock relevanta även från tidigare än 1992. 
Från markeringen "Fotografens placering" togs fotot av sågverket 1897 med de fyra männen i förgrunden. Länk till fotot
Vid ombyggnationen år 1992 byggdes ny dammbro och kraftverk avsedda för ca 5 meter högre dammnivå
samt nivåsänkning nedströms om ca 1 m. Allt i syfte att maximera effektuttaget i nya kraftverket.

Se även Ekonomisk karta utgiven år 1962 av Rikets Allmänna Kartverk baserad på flygfotograferingar åren 1958-59