To display this page you need a browser with JavaScript support. Hembyn .. Fors, kraftstation original byggnadsritning
                          Klicka texten så öppnar loggboken !
 

Original byggnadsritningar upprättade för Fors kraftstation, senast reviderad år 1906

Det är en originalritning i A0 -format som scannats. Brynge kulturområde förvarar
originalet och har välvilligt ställt materialet till förfogande för denna dokumentation.

Länk till sidan om kraftstationen i Fors..
Se flygfoto av kraftstationsområdet..

 Vy av byggnaden sedd utifrån ån sett mot väster.
Åns vattenyta har markerats med "Vattenyta den 16 Januari 1906"

 

Stationens södra gavel med dörrparti och fönster.
Gavel mot norr identisk exklusive dörr och fönster.
 
Planvy av stationen. Till höger (norr) kommer vattentuberna in. Avloppstuberna är markerade snett vinklade ut tillbaka i ån.
 
 
  Genomskärning av stationen i längsledd. Här framgår avloppstubernas nivå relativt stationens golvnivå.
Dubbelturbinernas placering i vardera inkommande vattentub är även inritade till höger, i mitten
av byggnaden är generatorerna schematiskt ritade, vad som saknas på denna ritning är de stora svänghjulen
som efter provdrift installerades mellan generator och ände av vattentub. svänghjulen var i diameter ungefär som generatorerna.

 
Genomskärning av stationen i tvärsledd. Sedd från söder mot norr.
Takbjälkarna är 6" x 8".Takstolarna är förstärkta med ett fackverk av stålstänger.
 
 
Tillbaka till topp