To display this page you need a browser with JavaScript support. Hembyn .. contract 1850
                          Klicka texten så öppnar loggboken !

Försäljning av sågverket i Forss, Nätra.
Contract undertecknat 6 Augusti 1850
mellan köparen sjökaptenen Johan Nyberg i Bollsta, Ytterlännäs
och som säljare samtliga jordägare i Forss by, Nätra.

I contractet görs dock vissa förbehåll, citat " och hafva vi oss förbehållet att under 5 års tid räknat från tillträdesdagen få sågat utan eget arbete vid sågen så mycket vi för eget behof behöfva samt sedan årligen 10 stockar åt varje jordägare som nu finnes eller på byn 40 timmer årligen "  slut citat. Köpesumman var 300 Riksdaler Banco Riksgälds.

Länk till sidan "Sågverket i Fors 1897"

Källa: Lantmäterimyndigheternas arkiv
 
  Tillbaka till topp