To display this page you need a browser with JavaScript support. Hembyn .. Sågverket i Fors
                          Klicka texten så öppnar loggboken !
 
  Sågverket i Fors fotat år 1897
 
        Vid den tiden fanns som synes en sågverksdamm och bro från sågverket till smälthyttan i höger bildkant. Kraftverket var ännu inte byggt och som kan ses var allt en otämjd fors.
Timmerintaget till såghuset fanns det spår av ännu på 1960-talet.
     Från att ha varit en husbehovssåg för jordägarna i Forss by såldes sågen till sjökapten Johan Nyberg i Bollsta, Ytterlännäs år 1850. De sågade trävarorna forslades per häst till Åmynnet för att sedan flottas ut till den lilla ön Köpmanholmen varifrån varorna skeppades vidare med skutor.
     År 1862 förvärvar patron C. A Öhman i kompanjonskap med grosshandlande C. A. Zetterlund sågen.
Under svagåren 1866-67 försätts sågverksrörelsen i konkurs och det nybildade Forss Nya Sågbolag förvärvar sågplatsen. År 1878 förvärvar det nystartade Forss Aktiebolag sågplatsen och driver det fram tills att kraftverket i Fors och sulfitfabriken på Köpmanholmen startar upp 1906 -07.
Därmed är sågverkseran i Fors till ända.
  Med ledning av bergen i bakgrunden har fotografen varit placerad ute på tunet vid fd Arvid Forsbergs.
Arvid och Ruth Forsberg skötte  under 1950-60 talen driften av kraftstationen.
Se satellitfoto av detta område..                      Länk till Contract undertecknat 6 Augusti 1850
 
Nedströms och mot höger skymtar även Jeanetteborg och Carpelans herrgård med vitmålad fasad.
I höger bildkant ses smälthyttans fasad mot ån. Hyttan har här varit avställd i ca 40 år.
 
Såghuset i ett annat perspektiv, fotat vid samma tidpunkt från andra sidan ån något uppströms. 
Som synes används robusta stenkistor inklädda med kraftigt virke för att förankra bron i det strömmande vattnet. 
 
 
Såghuset fotat från den nyligen startade kraftstationen. 
Nya flottningsrännan till vänster är i bruk, det flottas timmer.  Gamla rännan till höger används ej längre.
I huset uppe på höjden bakom såghuset bodde Janssons på 1930-70 talet.
Detta foto är taget efter att kraftstationen startades (1905) och sågverket stått avställt en tid.
 
 

 

Följande foton som är fotade vid Brynge kulturområde får illustrera en typisk bostad för fast anställd sågverkspersonal även gällande för Fors.
Fasta personalen var oftast torpare vid sidan om arbetet vid sågen. Det var tillgång till vatten i ån som avgjorde när det passade att såga.

Denna bostad utgör ett gott exempel på ett mycket väl bevarat minne om våra anfäder och deras leverne.

Att bostaden är så väl bevarad är fantastiskt.

 se informationsblad om Brynge kulturområde
 

 

Sågställarbostaden, Brynge kulturområde -08

..åskmoln tornar upp från öst ..
   
  Tillbaka till topp