To display this page you need a browser with JavaScript support. Hembyn .. skolan i Fors år 1910
                          Klicka texten så öppnar loggboken !
 
Skolan i Fors år 1910-11 fotad av komminister G.F. Lundgren
Kanske den bästa referensen för orientering på skissen nedan är vägkorsningen mot Sörtjärn.
Detta är en enkel skiss där proportionerna inte helt överensstämmer med verkligheten.


Ekonomisk karta över Fors by utgiven av Rikets Allmänna Kartverk år 1962 
Klicka kartan så öppnar en större 
Klicka bilden så öppnar sidan. 
Anm 1 År 2000 reviderades fastighetsbeteckningarna för Fors by. Någon ny reviderad övergripande ekonomisk karta finns ännu ej
utgiven (Nov-08). Därför används på denna sida de gamla beteckningarna som överensstämmer med 1962-års karta. 


Fors byskola år 1910, fasta skolhuset i bakgrunden. Fotat från gamla byvägen.
 
Här vädjar jag till den som möjligen har elevernas namn, kanske antecknat på baksidan av en kopia av detta foto eller dokumenterat på annat sätt. Vänligen hör av dig. Det skulle vara fantastiskt att kunna komplettera detta vackra foto med namn på eleverna.
Vad som är klart är att lärarinnan stående längst till vänster är fröken Anna Forsman samt att bland de sittande grabbarna i första raden som tredje kille från vänster är Gunnar Bodin som här startat skolan vid 7 års ålder. Detta enligt Gunnars son Roland Bodin f.1944
Lärarinnan Anna Forsman kom senare att tjänstgöra vid Sörtjärns skola.  
Foto : G.F. Lundgren 1910
 
För att måhända underlätta spårandet av släktddrag etc. har ett utsnitt av enbart eleverna  i fotot ovan förstorats. 
Utsnittet blir långt, så horisontell scrollning på vanligt sätt erfordras.
 
 
 
Foto av samma skolklass vid samma tidpunkt, dock med annan bakgrund.
Här ses bostadshuset som inrymde flyttande skolan samt bryggstugan till vänster.
Fasta skolhuset som ses på fotot ovan befinner sig här till vänster ur bild.
Spaljén längst till vänster återfinns längst till höger på fotot ovan.
Ladugården som tillhör fastigheten är placerad alldeles till höger ur bild.
Denna glasplåt har grava skador som troligen uppstått vid framkallningen. Byggnaderna blir trots allt dokumenterade.
Foto : G.F. Lundgren 1910

 

   
År 1946 gratulerades tvillingsystrarna och lärarinnorna
Anna och Hulda Forsman, Prästbolet, Sidensjö på 70-årsdagen.

Anna Forsman tjänstjorde först i Fors skola och sedan i Sörtjärns skola. Systern Hulda tjänstgjorde i skolor runt Trehörningsjö.

Artikel ur Örnsköldsviks Allehanda år 1946 av signaturen Håte.
Signaturens verkliga namn var Hjalmar Thelin, Sidensjö.


Betygsbok utfärdad för Gunnar Bodin f.1903 - d.1992
Gunnar skrevs in i Fors skola 15 Aug 1910.
Slutbetyget signerat 15 Maj 1915 av Anna Forsman, Fors skola.
Å skolrådets vägnar signerat av Erik Åkerdahl, Sörtjärn
Länk till Bodins i Fors  Länk till Åkerdahls i Sörtjärn

   

 

 

Ännu ett skolfoto ur G. F. Lungrens samlingar från åren 1908-11 
Det är osäkert om detta foto härör från Fors skola .. ?
Foto : G.F. Lundgren 1910