To display this page you need a browser with JavaScript support. Hembyn .. Fors, timmerflottning
                          Klicka texten så öppnar loggboken !
 

Timmerflottning i Nätraån i slutet av 1800-talet
Följande foton som Magnus Näslund tillhandahållit visar hur det kunde te sig utefter Nätraån när det var säsong för flottning.
Det var med all säkerhet ett riskfyllt och äventyrligt företag att flotta timmer framförallt i de mindre åarna med begränsad tillgång till vatten. Enligt uppgifter som Magnus har så skall dessa foton ha tagits år 1898 av fotograf Mina Bohlin, Örnsköldsvik.
Exakta lokaler för dessa foton är okänt, dock är de från Nätraån och sannolikt från trakten kring Fors.
Länk till ekonomisk karta från 1962.
Länk till gamla kraftstation i Fors.

Fotot nedan är sannolikt taget uppströms sågen i Fors. Till vänster om ladan i mitten låg Emil Nordins torp,
till höger bildade ån en vik som kallades Mählers vik. Timmerbröten som ses på fotot ligger delvis inne i denna vik.
Sluttningarna till höger tillhörde Fors 1:3. Benämningarna är hämtade från 1950-talet.
Här arbetas det sannolikt med att lokalt dämma upp vattenfåran för att lösgöra timmerbröten uppströms.
Där timmerbröten ligger på fotot minns jag själv att man kunde gå torrskodd när det var lågvatten på 1950-60 talet.
 
Timmerflottning var ett arbetsintensivt säsongsarbete där lokala bönder, torpare och övriga tillgängliga engagerades.
 
Här verkar nästan allt vatten ha tagit slut.
Kom ihåg att detta var en tid när reglerdammar och möjligheten att lagra vatten i magasin saknades.
När dammsystem tillkom ökade möjligheten att magasinera och anpassa vattenflödet för flottning.
För att forsla timmerstockarna förbi dammbroarna tillkom flottningsrännor eller timmerrännor.
 
   
Flottningsrännan i Fors fotad på 1960-talet. Den tillkom samtidigt som bygget av dammbron och kraftstationen (1905). Här har den varit avställd ett antal år och därmed inte heller underhållen.
När den var i bruk sköttes rännan som en mycket stor och lång eka, det gällde att med vatten få den att svälla för att bli hyfsat tät kapabel att forsla timmer och stora mängder vatten. Flottningsrännor krävde mycket underhåll inför varje flottningssäsong.  Rännans djup ca 1,5 m


          
 
Plats okänd.
 
 
Flottningsförman Emil Nordins bostad i Fors fram till ca 1950.
Emil Nordin f.1891 d.1970  Torpets ägare: Forss AB
År 1992 när nya kraftstationen byggdes med en planerad högre dammnivå
revs fastigheten och all mark kom att hamna under vatten.
Foto fr 60-talet
 
  Sommaren 1964 blev sista säsong för flottning i Nätraån. 
  Örnsköldsviks Allehanda rapporterade den 2 Juli 1964.
  Nätraån avlystes som flottningsled år 1973.
Tillbaka till topp