To display this page you need a browser with JavaScript support. Hembyn .. urmakaren i Fors
                          Klicka texten så öppnar loggboken !

- Urmakaren i Fors -
     Kenneth Ögren, Uppsala skickar ett antal trevliga foton av ett gammalt fickur han förvärvat. Kenneth bifogar även en sammanfattning av vad han så långt känner till om klockans historia. (vem är Kenneth ?)
________
Här startar historien ....
   Bonden Erik Persson f.1773 d.1850 med hustru Anna Jansdotter f.1785 d.1845 var först bosatta på makens fädernesgård 
Västanå Nr 6 där de äldsta sönerna föddes.  År 1808 flyttar familjen till Bjällsta 2:3.  

Det blev fem (5) söner.

Äldste sonen Per (Ersson) Westin/Westlin föddes 1804 i Västanå och äger Bjällsta 2:3 åren 1838-43 och flyttar sedan till Västanå 2:2 där han finns 1845-46. Familjen flyttar därefter till Fors där han lever som förmånstagare på hemmanet
Fors 1:4 fram till sin död 1874.

 
Sonen Johan Ersson Westlin
(1806-1846) var torpare i Bjällsta.  

Sonen Erik Ersson (1810-1874) föddes i i Bjällsta och var bonde på Näs 4:1 hela sitt liv fram till sin död 1874. 

Sonen Olof (Ersson) Westlin (1813-1879 ) var en kort tid bonde i Vik innan han flyttade till Gudmundrå och sedan till Lugnvik i Bjärtrå. Hans äldste son Erik Olof Westlin (1844-1913) blev torpare och smed i Åmynnet och far till bl.a. sågsmeden Erik Westlin på Köpmanholmen, vars tjänstebostad "bläckhornet" Nätra Hembygdsförening nu driver som bruksmuseum.  

Sonen Nils (Ersson) Westin (1816-1873) övertog hemmanet Bjällsta 2:3.

Sönerna skriver sig omväxlande Westin eller Westlin - med största säkerhet antaget efter bynamnet Västanå (Westanå) där släkten tycks ha funnits på samma gård sedan 1698.

Det är sönerna Per och Erik som blir kända som urmakare. Förutom att tillverka självdesignade urverk blev de anlitade för översyn och reparation av befintliga urverk och kyrkklockor i bygden.
Alla sönerna blev erkänt duktiga hantverkare.

Länk till Nätra Hembygdsförengs sida om Bruksmuseet i Köpmanholmen.
Länk till Nätra Hembygdsförenings startsida. (I menyn till vänster på sidan återfinns länk till Bruksmuseet)
Länk till Länsmuseet i Härnösand med delvis motsägande uppgifter om urmakarbröderna Westlin.

Fickuret som presenteras i bilder här nedan har yngre brodern Erik Ersson (Westlin) tillverkat. 
Research : Magnus Näslund, Köpmanholmen        För samtliga foton på denna sida gäller © Bukowskis Auktioner AB 
   
 
 
  Klockan dras upp på urtavlan med nyckel.
På samma sätt som golv- och väggur vid den tiden.

Urmakaren anlitade sannolikt någon specialist för gravering av urtavlan.
Ett missförstånd har därmed troligen uppstått när det gäller efternamnets stavning.

På denna klocka står graverat "Westelin"

Klockan torde därmed vara helt unik.
 
   
  Här framgår mekanismen för justering av urverkets gånghastighet, det heter att rucka klockan.
Justeringen sker mot en cirkulär skala som har inpräglat inskriptionen :
" ERICK VESTLIN NÄTRA ".

Som kan ses är urverket utrustat med rubiner.

Här ses nyckeln för att vrida upp klockans fjäder och justera visarna.
Den baseras på ett 1/6 riksdaler mynt präglat år 1784 när
Gustav III var vår regent med valspråket "Fäderneslandet".