To display this page you need a browser with JavaScript support. Hembyn ..Gärdins i Sörtjärn
                          Klicka texten så öppnar loggboken !
Stort tack till Sigurd och Aina Gärdin, Sörtjärn samt för research : Magnus Näslund, Köpmanholmen

- Gärdins i Sörtjärn -
Året är 1882 när Hans Gärdin född 1852 i Norum, Nätra förvärvar torpet Sörtjärn 7:1 Fridhem.
Här är länk till avskrift av köpekontraktet från år 1882.
Hans Gärdin var sen år 1872 gift med Sara Kristina f.Forsberg, född på Sörtjärn 3:3
                          
          Länk till sida med mera vyer av Sörtjärn, övre byn    Länk till Lantmäteriets ekonomiska karta 1962
 
Sara Kristina f.Forsberg, f.1850, Sörtjärn d.1939 - Hans Gärdin, f.1852, Norum, Nätra d.1933
 
På Fridhem får Kristina och Hans 6 söner.....
Olof f.1882 d.1918 (spanska sjukan) Emil f.1884 d.1973 (Bjästa)
   
Johan f.1887 d.1980 (Ringvägen, Sthlm) Nikanor f.1889 d.1918 (spanska sjukan)
   
Hans f.1892 d.1985 (Bjästa),
hustru Hanna f.Svensson f.1894, Arnäs  d.1979
Albert f.1895 d.1986 (Sörtjärn)
   
   Alla sönerna kom senare i livet att huvudsakligen arbeta som snickare.
sonen Olof förvärvade hemmanet Sörtjärn 3:5 år 1910  (Olof var Assar Näslunds morfar)
   "     Emil bodde i eget uppfört hus på Sörtjärn 2:10
   "     Hans övertog föräldrahemmet Fridhem 7:1 år 1921
   "     Albert blev yngste sonen, det är Alberts gren som vi ska följa fortsättningsvis ...
 
   Yngste sonen Albert gifter sig år 1921 med Selma f.Forsberg f.1893. Selma var född på Sörtjärn 2:3, ett stenkast från Fridhem och blivande maken Alberts hemgård.
Bröllopsfoto: Selma f.Forsberg f.1893, Sörtjärn d.1964 -  Albert Gärdin f.1895, Sörtjärn d.1986

     År 1922 förvärvas torpet Sörtjärn 2:3 Annero, beläget intill det vid den tiden nybyggda bönhuset och intill Kustlandsvägen.
Tidigare ägaren av Annero, Anna Matilda Johansson hade år 1919 donerat mark intill Kustlandsvägen passande ett bönhus.

    År 1928 föds Alberts och Selmas enda barn Stig Sigurd Ingemar Gärdin.
Sigurd gifter sig år .... med Aina Viola f.Edmark f.1930, Drömme Sidensjö.
  
Sigurd och Aina får tre barn :
   Ulf Gunnar f.1951
   Lars Ingemar f.1956
   Lena Birgitta f.1958 


...fortsättning följer ....

 --- foto av gamla Annero ?  ---
vvv
s
 
  Ett flygfoto av Annero från mitten av 50-talet fotat från väster om bostadshus och ladugård. Röda cirkeln på kartan till vänster anger ungefärlig position, flyghöjd okänd. Närmast bortom sträcker gamla kustlandsvägen från höger till vänster bildkant. Längre bort svagt vänster ses fastigheten Sörtjärn 2:6 som vid den här tiden brukas av Henrik och Henny Burholm. Strax intill ses Riksväg 13, numera E4 från höger till vänster bildkant.
  Längst bort ses en av de småtjärnar som förbinder Skrikesjön med Norrtjärnssjön.
  Det är skördetider med höet på tork.


   Länk  till större karta
Foto från mitten av 50-talet
 Nedan ses Sörtjärn 2:3 Annero fotat från Hällberget. Till vänster ses påbörjade ombyggnaden av bönhuset till bostadshus i vilket Stefan och Maj Nordling sannolikt redan flyttat in.
 Fotot är en delförstoring av ett panorama som Assar Näslund fotade sensommaren år 1977. Bilden till höger visar ungefärliga bildutsnittet. Distans ca 1 km. 
 Vägen från vänster till höger i bild är gamla Kustlandsvägen. På äldre kartor även kallad "Stora landsvägen".  Alldeles till vänster om dubbelgaraget står milstenen orubbad sen andra halvan av 1600-talet. Länk till större foto av milstenen
 
Som synes är potatisen fortfarande i jorden.

  Länk till större karta

Foto från 1977
 
...några foton som senare skall inordnas i sitt sammanhang...
 
 

Ainas far och mor. Johannes Hilarius Edmark f.1882 d.1955 - Agnes Teresia f.Larsson f.1905 d.1993
Sigurd Gärdins morfar Nils Forsberg på Sörtjärn 2:3 f.1849 d.1902
g.m. Catharina Åkerdahl på Sörtjärn 3:4 f.1850 d.1911
 


 
 
 
 
 
 
Avskrift av köpekontrakt tecknat 1882. Hans Gärdins köp av torpet Fridhem Sörtjärn 7:1