To display this page you need a browser with JavaScript support. Hembyn .. bilder av övre byn i Sörtjärn
                          Klicka texten så öppnar loggboken !
 
Följande bilder av övre byn i Sörtjärn är dels scannade svartvita småbildsnegativ dels scannade diapositiv och
de flesta fotade under 1960-talet.
Systemkamera vid den tiden var Minolta SRT 101 med objektiven Rokkor vidvinkel och ett kort tele.
Länk till ekonomisk karta från 1962.

En vy av övre byn i Sörtjärn ,  fotad från Gvalsjöberget nästan rakt från söder, i början av 60-talet 
I bostadshusen fr v bor familjerna : August Lindström, Erik Nilsson, Emanuel Johansson, Andreas Jonsson och Stig Söderlind. 
I bildens underkant och ej synlig bor fam. Johan Nyström.
Det är sen kväll och solen från väster stryker över bergtopparna. Skörden är avklarad och hässjevirket är rest för att klara
kommande höst och vinter.
 
Fotat från samma position med  " vidare optik ".
Här kan fam. Johan Nyströms hustak med lite god vilja skönjas genom grenverket i fotots underkant till vänster.
 
Byvägen upp till övre byn fotad från "Kyrkbacken" med ett kort tele.
Det är försommar och vårsådden har just kommit upp.
 
Vy från "Kyrkbacken" vintertid. Solen når knappt över bergen.
Foto med vidvinkel från 28 januari, 2006, 09:26
 
Nyströms fastighet har varit svårt att få med på vyerna ovan. Ett försök att kompensera detta är med fotot nedan
som dock är betydligt yngre. Det är fotat från byvägen 29 juni 2006 kl 01:50, alldeles innan solen går upp.
Detta foto är minst 35-40 år yngre än övriga foton på denna sida. Här kan ses att ladugården till vänster
om vägen är helt skymd av uppväxande skog, närapå detsamma gäller för bostadshuset till höger om samma väg.
Johan med hustru Siri bor här fortfarande kvar i bostadshuset. Sommarblommor så långt ögat når.
Postlådor för Sörtjärn Övre fotade i tidig morgonsol i slutet av 60-talet
Familjerna fr.v Aug Lindström Emanuel Johansson, N Jonsson och Stig Söderlind.
Av Övre byns bofasta återstår fam Erik Nilsson och fam Johan Nyström. 
De hade postlådorna vid sina respektive avtagsvägar från byvägen.
Erik Nilsson f.1907 avled 1962, 55 år gammal, änkan Hilma med dotter Lisbeth f.1949.flyttade till Bjästa år 1966.
Hilma f.1909 avled 1993, 84 år gammal.
Johan Nyström f.1924 med hustru Siri f.1925 fyttade till ett äldreboende i Sidensjö år 2006.
I anslutning till postlådorna för Sörtjärn Övre stod denna hölada modell mindre. Den tjänade även som anslagstavla.
 
 
 
    Båtsmanstjärn eller "bytjärna" fotad från norra stranden år 1968. Fram till 50-talet var denna strand byns badplats. Jag minns dock att Albert Gerdin höll fast vid traditionen och fortsatte fram till 60-talet. (Länk till foto av Albert.) När strand och botten började växa resp slamma igen övertog Norrtjärnssjön värdskapet för badandet.
  I fotots högra nederkant rinner Svartvattenbäcken ut i tjärnen. Den utgör även byagräns mellan Sörtjärn och Norrtjärn.
  Båtsmanstorpet låg på Norrtjärns ägor och roten delades av byarna. Till vänster utanför fotot ligger Kvarnhusberget.
  På fotot kan ses hur lövslyet redan tagit överhanden. Fram till 60-talet var marken på motsatta stranden i bakgrunden ett öppet område som betades av kor.

Länk till större karta.

Länk till ekonomisk karta från 1962.
Scannat småbildsnegativ fr 1968
 
Ett foto från Kvarnhusberget (ca 80 m ö h) i västlig riktning. Här ses Båtsmanstjärns norra del med gamla badstranden i bildens högra nederkant. All lövskog till höger var tidigare odlad- och öppen betesmark inkl båtsmanstorp. I fonden ses bosättningarna på Sörtjärn övre. Det är här de allra första bosättningarna etableras på medeltiden och som då hette Tjaern. I Tjaern ingick nuvarande Sörtjärn och Norrtjärn.
Scannat småbildsnegativ fr 1968. 
 
Länk till ekonomisk karta från 1962.