To display this page you need a browser with JavaScript support. Hembyn, kontrakt_1866-67
                      Klicka texten så öppnar loggboken !    
 
  En studie i hur kontrakt skrevs förr i tiden ...

Kontraktet år 1866 avser ett stycke mark mot ett antal dagsverken som framgår av nedanstående handlingar. Avstyckning från hemmanet Sörtjärn 3

Kenneth Hedberg, kanske för somliga mera känd som "Lelle", har tillhandahållit originalhandlingarna för scanning.  Kenneth med hustru Åsa f. Mårtensson bor just på fastigheten Sörtjärn 3:8 som den sedermera kom att benämnas efter formell avstyckning.
För den oinvigde är detta torpet "över backen" eller torpet innan Fors. Tolkning och avskrift har utförts av Magnus Näslund, Köpmanholmen.
 
   
   Länkar till övriga sidor med anknytning till Sörjärn 3:8
 Ögrens på Sörtjärn 3:5
 Sellins på Sörtjärn 3:8
   
 
   
     
  Till Johan Johansson och hans hustru Marta Christina Andersdotter båda i Sörtjärn, lämnar jag undertecknad en jordrymd kring om hans stuga, i omkrets trehundrasextiotvå alnar /362/, på den överenskommelsen att Johan Johansson förbinder sig att själv göra sex /6/ slåttan dagsverken varje år till hemmansägaren på hemmanet n:o 3 i Sörtjärn när han kallas,
även får (?) Johansson bete för två getter undantagandes fjälltiderna, och så förbinder sig säljaren att samma jordrymd tillfaller hemmansägaren, om inte Johansson gör sina dagsverken utan uppsägningstid faller samma jord till hemmanet.
Samma jord får Johan Johansson och hans nuvarande hustru Marta Christina Andersdotter hava i båda deras livstid, och om någon av dem skulle med döden först avgå, så skall den kvarstående göra 6 dagsverken när hemmansägaren säger till,
sålunda överenskommet förklarar vi oss å ömse sidor nöjde & belåten, som styrkas av behörige underskrifter.                                                      
                                                              Sörtjärn den 30 juli 1866 Vittnar                                       
Jonas Söderlind                                        Pehr Lundström
Lovisa Gustafsdotter (bomärke)                 Johan Johansson (bomärke) Skrike                                                      hustrun Marta Christina Ad. (bomärke)

                                                                alla i Sörtjärn
 
     
   
  I Juli 1867 är det dags för ett nytt kontrakt som även inkluderar marken som  makarna Johan Johansson med hustru Marta Christina Andersdotter kontrakterade år 1866.
Marken övergår dock till nye ägaren först efter makarnas död.
 
   
     
  Avskrift utförd av : okänd               
Förkortningarna Rdr och Rmt betyder Riksdaler resp Riksmynt
 
   
     
   
     
  Året därpå i Juni 1868 erhåller så Torparen Jonas Ögren lagfart på torpet.  
   
     
  Tillbaka till topp