To display this page you need a browser with JavaScript support. Hembyn,föreningshuset på Tjernbacken
                          Klicka texten så öppnar loggboken !
 

     På våren år 1912 samlas 12 män för att underteckna ett " Förbindelse Kontrakt " som syftar till att bygga och underhålla ett föreningshus oppe på Tjernbacken. Föreningen ifråga är den redan registrerade nykterhetslogen " Wårens Förhoppning No 1558 "
    Enligt kontraktet startar det hela med att torparen Adolf Jakobsson på torpet Sörtjärn 3:8 köper ett tomtområde av hemmansägaren Erik Näslund på hemmanet Sörtjärn 1:3 uppe på Tjernbacken.
    På sannolika själ kan nog torparen Jakobsson anses vara initiativtagaren och eldsjälen bakom detta projekt.
Ja, resten av detaljerna framgår av kontraktet...
     För den oinvigde är Sörtjärn 1:3 nuvarande Nyströms (2007) fd Selins samt att Sörtjärn 3:8 är torpet "över backen" eller torpet innan Fors, med nuvarande ägare Kenneth och Åsa Hedberg.
 
...först en enkel orientering med hjälp av detta kartutdrag...
    Samfällden som på kartan markerats med ett "s" är ett grustag med "pinnmo" som utnyttjades under byggandet av nya vägen som färdigställdes 1948-49.
Länk till större karta
 
 
  Köpeafhandling finns redan upprättat mellan torparen Adolf Jakobsson och hemmansegaren Erik Näslund båda i Sörtjern. Detta gäller tomtområdet.

Här har Magnus Näslund spårat undertecknarna  :  

  Adolf Jakobsson
Hjalmar Nordin
P.J Hamberg
Gustav Selin
Olof Jönsson
Albert Gerdin
Nikanor Gerdin
Gustaf Näslund
Konrad Näslund
Erik Näslund
Hans Gerdin
Erik Ögren 

Bevittnas af
Albin Eriksson
Petrus Forsberg   
 
f. 1881, Sörtjärn 3:8 (far till målaren Axel Jakobsson, K-holmen)
f. 1889, son t. torparen Johan Nordin i Fors
f. 1883, Mjäla, morfar till hembygdsföreningen ordf. Elis Berglund
f. 1887, Sörtjärn 
(låter inte bekant, fanns dock en familj Jönsson på Ulvön 1895)
f. 1895, Sörtjärn  
f. 1889, Sörtjärn (bror till Albert och Hans Gerdin d.y.)
kan vara f. 1886, Förnätra-Skrike
f. 1886, son till torparen Johan Näslund i Fors
f. 1853, Sörtjärn 1:3
Sörtjärn, den äldre eller den yngre? Far och son hade samma namn
f. 1860, bonde Sörtjärn 3:5 (senare Häggströms hemman)

 
  Hemmansägaren Erik Näslund på Sörtjärn 1:3 är farfarsfar till Magnus Näslund, Köpmanholmen.  
 
Några egna funderingar:
Episoden med föreningshuset uppe på Tjernbacken torde ha varit relativt kortvarig, annars skulle flera bybor ha vetat
och berättat mera. Att det stundom anordnades dans i huset är dock helt klarlagt.
Anledningen till att ett föreningshus byggdes så avsides var förmodligen därför att eldsjälen Adolf Jakobsson på torpet 3:8 bodde närapå i Fors, ett försök att dela på avstånden.
På 60-talet var den gamla vägen till Fors förbi stengrunden till föreningshuset farbar med cykel och moped. Trots att allt idag (2007) är igenvuxet så kan grundstenarna till föreningshuset lokaliseras.
Vad som berättats mig så revs detta föreningshus och kom att utgöra stommen till det första bönhuset nere i byn. Sedermera byggdes ett större bönhus som var i bruk under 1950-60 talen. Foto av gamla bönhuset. Foto av nya bönhuset.


Ett par foton från Okt -07, enbart några grundstenar återstår.
 
Fotot nedan intygar att grundstenarna är formade av mänsklig hand...
.. borrhål som detta användes för att med hjälp av metalliska kilar spränga isär stycken av berg ..
 
     Trots mina högst begränsade talanger att skissa på frihand vill jag ändå göra ett försök att visa hur föreningshuset såg ut.
Huset hade liggande träpanel, spånat tak och braskamin med murstock. Storlek ca 9 X 6 m. På vänster sida om huset smyger gamla vägen till Fors förbi. På kartan högst upp på denna sida framgår "gamla vägen" och Föreningshuset. Länk till kartan.
    Som nämnts tidigare blev detta hus flyttat ner till byn för att tjäna som bönhus. Skissen baseras på foton där detaljer av bönhuset framgår samt grundstenarnas lägen. Jag har också förutsatt att huset flyttades och byggdes upp i befintligt skick.
 
Sommaren 2013 kalhöggs området runt forna "föreningshuset på Tjernbacken".
Det omedelbara området runt grundstenarna har vackert bevarats, därav de höga stubbarna.
 
Tillbaka till topp