To display this page you need a browser with JavaScript support. Hembyn....loggbok med start 13 Maj -13
                    Klicka texten så öppna aktuell loggbok !
Gästbok
 


Loggbok för Hembyn.kaoos.se 13 Maj-13 t.o.m. 20 Maj -14
        
 

Korvetten Carlskrona
Ordet loggbok kommer från ordet logg, med vilken man kunde uppskatta fart och seglad distans och därmed, med hänsyn till seglad kurs uppskatta aktuell position.   Sedan ca 30 år sker navigering med hjälp av olika typer av satellitnavigeringssystem.
I loggboken ( eller skeppsdagbok, skeppsjournal ) införs detaljerade uppgifter om vad som inträffar under en sjöresa i strikt kronologisk ordning.
I datorsammanhang har ordet logg anammats för samma syfte, att registrera händelser i kronologisk ordning i form av loggfiler.
 
  Länkar till samtliga loggböcker :
 1. Loggbok för perioden 11 Feb -08 till 15 Apr -10
 2. Loggbok för perioden 16 Apr -10 till 15 Apr -11
 3. Loggbok för perioden 16 Apr -11 till 24 Maj -12
 4. Loggbok för perioden 25 Maj -12 till 12 Maj -13

5. Loggbok för perioden 13 Maj -13 till 20 Maj -14
6. Loggbok för perioden 21 Maj -14 till 9 Maj -15  
7. Loggbok för perioden 10 Maj -15 till 5 Okt -19   
8. Aktuell loggbok

 20 Maj - 2014  Ja, så är det åter dags att vända blad och starta en ny sida av Loggboken. Alla sidor av loggboken bevaras och kan nås via registret här ovan "Länkar till övriga loggböcker". Den nya sidan nås via "Vad nytt" i rött längst upp till höger på denna sida, eller via denna länk.  

 7 Maj -     Länk till artikel.

 7 Maj -2014  Sommaren -13 hälsade Holger Forsberg på i Cabbyn i Fors. Han kom med några gamla urklipp ur Västernorrlands Allehanda. Det  var bara att starta scannern.  Länk till sidan.

 
 13 April - 
 
 28 Mars 2014  Diskussion på farstubron i Sörtjärn (å fastigheten Sörtjärn 2:13)
Det är min far August (1902-74), mågen Leif Larsson (1938 - ) och äldre sonen Arne (1933-13)
Bakom leker barnbarnen Åsa Rosendahl (1965- ) och Susanne Lindström (1964-12)
Scannad diafilm fotad i början av 70-talet

 26 Mars -  Min assistent i studion. Här kontrolleras objektivets bländare.
 

   Min kära mamma Anny Helena Lindström f.Sjöman, född i Hattsjö, Gideå k:n 27 Mars 1907, död 30 Juni 1987.
Här ett foto av mamma som nybliven änka efter maken och min pappa Augusts begravning vid juletid 1974.
Fotad med sidoljus från köksfönstret som enda ljuskälla. Mamma undvek normalt allt fotande som brukligt var förr.
 5 Mars - 

 12 Feb -  Morgonpromenad i vårlikt väder.
Tisdag 11 Feb -14, kl 08:30, +2º C
Snötäcket är väldigt tunt för årstiden.

   Så kom vintern med snö, så även domherren från de djupa skogarna där de vanligtvis häckar och tillbringar sin mesta tid. 
  27 Jan - 2014 

  ..forts...smälthyttan i Fröstdal / Fors.
 15 Jan -    Kartan över hela Fröstdal by författad vid laga skiftet åren 1852-53 har lagts in. Länk till karta...
  Utdrag ur protokoll från samma laga skifte där område nr 177 specas nås via denna länk.

  Smälthyttan i Fröstdal / Fors
 9 Jan -    Magnus Näslund har spårat inspectorsbostaden. I protokollet från laga skiftet åren 1852-53 specas område nr 177 på kartan som "odlingsmark omkring inspectorsbyggningen".
  Länk till karta som visar byggningen och dess läge.  

    Ett vykort av hamnen i Örnsköldsvik år 1907. Segelskutor som lossas och lastas av daglönade "hamnsjåare". Det kom män cyklande från vida omkring i bygden för att "sjåa" på skutorna. "Sjåarna" blev senare organiserade med stabilare arbetsförhållanden och blev då stuveriarbetare.
   Här kunde skutorna bli liggande i veckor extra i väntan på rätta vindar. Notera skarpskytteföreningens paviljong i vitt till höger i skogen uppe på berget. Området som sedermera fick namnet Skyttis. Fotograf okänd.
  Länk till Örnsköldsviks museums och konsthalls omfattande material om stadens historia.
 

 2 Jan -2014  Nyttårsfirandet är över för den här gången, återstår bara att ..

Jag önskar alla en god fortsättning....


 19 Dec -2013  År 1872 infördes i Sverige brevkort utan bild. När brevkorten började förses med bild ungefär 10 år senare blev de därför kallade "Brefkort med vyer", sedermera kallade vykort. Vykortet till vänster är från 1912 och stämplat i Stockholm.   
Källa : Postmuseum 

      För gammalt inför julhögtiden var det brukligt med en riktig avskrubbning som här illustreras litografiskt av
Fritz von Dardel (1817-1901)  På samma tema kanske denna länk kan vara av intresse Badanstalten i Finnborg.
 
Aj Madame' - borsta inte så hårdt, stöflorne äro ju af.
 22 Nov - 2013 

 2 Nov -   

 31 Okt -13   Det åvilade församlingsprästen att årligen anställa förhör av alla inneboende i församlingen. Vid husförhöret kontrollerades församlingsbornas bibelkunskaper,läskunnighet och kunskaper i Luthers Lilla katekes. Redan 1596 beslöt Uppsala domkapitel om förhör av allmogen i alla Sveriges socknar. Husförhören upphörde runt sekelskiftet 1900. Förhörsprotokollen har senare varit till ovärderlig hjälp vid ex.vis släktforskning.  Länk till sida med exempel på förhörsprotokoll.
 På målningen nedan ser vi gårdens folk samlat till förhör i storstugan.  
    Målning av Frans Lindberg 1932 

 17 Okt -       VIKTIGT ! 
En del besökare som använder webläsaren Google Chrome upptäcker att scrolllisten till höger och i botten inte fungerar. Medan felsökning pågår, använd piltangenterna och/eller scrollhjulet om pekdonet är försett med dylikt.

Höstfärger, Sköns k:a, i bakgrunden molnformationer på två skilda höjder. foto fr Söndagen 6 Okt -13, kl 10:04


 
 6 Okt -       I Juni 1939 håller lantbrukaren Oscar Larsson på att gräva i den branta strandbrinken till Oppmannasjön, Barum by i Kristianstad kommun. Han kommer att göra ett sensationellt fynd - ett 9000 år gammalt skelett. Skelettet grävs ut och skickas till Historiska Museet i Stockholm. Oscar Larssons fynd visade sig vara en grav från äldre stenåldern. Den döda hade placerats i en grop halvsittande, och fått flera gåvor med sig - en mejsel eller nätsticka av ben, en pilspets av ben och flinta.
     Kvinnan var ungefär 40-45 år gammal när hon dog. Den lilla 151 cm långa och spensliga kvinnan hade fött flera barn. Hon, hennes barn och de andra i området var jägare, fiskare och samlare.
     Fyndet kallades sedermera Bäckaskogskvinnan eller Barumskvinnan. Det är det bäst bevarade skelettet i landet från stenålderstid.  Vad forskare är tydliga och eniga om är att hon inte led av karies i tänderna.
Ref. Riksmuseet

 3 Okt -2013  Föreningshuset på Tjernbacken
Sommaren 2013 kalhöggs området runt forna "föreningshuset på Tjernbacken". Länk till sidan med foto längst ner. 

Hösten har startat sitt intåg.
Fors, Nätra k:n, 20 Sep 2013, 11:48
I kväll arrangerar byaföreningen surströmmingsfest i byskolan.

 13 Sep -   Att bli dömd till att "varda rådbråkad och sedan lagd å stegel och hjul" var ett straff man i Sverige kunde bli tilldömd fr.o.m 1200-talet och ända fram till 1835 då rådbråkningen avskaffades. Ordet rådbråkning kommer av det tyska radbrechen, en sammansättning av orden hjul och bryta. Metoden härstammade från tyska hertigdömen.
  Det gick till så att den dömde bands fast vid ett vagnshjul varefter man körde iväg så att armar och ben krossades. Att krossa lemmarna med hjälp av klubba var ett annat sätt, måhända blev det då enklare att fästa vederbörande vid hjulet.
  Efter rådbråkningen sattes hjulet upp på en stegel, en stång eller påle, så att den straffade på ett effektivt sätt kunde visas upp till allmänt beskådande. Ursprungligen ville man att brottslingen skulle vara levande då han fästes på hjulet, chansen fanns ju då att han levde i flera dagar, vilket naturligtvis var en fördel, androm till varnagel.


Tyskt träsnitt från 1500-talet

 30 Aug -  På Fors bykarta från 1796 anges "Kors huggit i berget" vid en brytpunkt av rålinan mellan Fors och Sörtjärn.
Efter att berget frilagts från mossa visade det sig att det var två huggna skåror, 500 mm långa. Den ena anger rålinans riktning ner till Nätraån samt den andra riktningen längs berget.   Länk till sidan och fotot.

 
         Sommaren -13 har inneburit en hel del dokumentation som passar in på befintliga sidor, med andra
ord kompletteringar av befintliga sidor. Här är starten på dessa kompletteringar inklusive länkar.
  1 Jag passerade Sidensjö kyrka på midsommarafton och passade på att fota fam. Petrus Sjödins familjegrav samt Sidensjö kyrka från söder. Länk till foton.
  2 Foto av Ingrid Wikbergs grav på Örnsköldsviks Gamla kyrkogård.  Länk till foto. 
 29 Aug -  3  Foto på Tea Carpelans dotter Dagmar i unga år, tillika Ingrid Wikbergs mor och Greger Wikbergs mormor. Länk till foto.
  4 Foton av gamla utbytta ledskovlar till turbinerna i Fors gamla kraftstation. Länk till foton.
  5 Militäre kartografen överstelöjtnanten W M Carpelans förstoringsglas från 1600-talet. Carpelan på Jeanetteborg var hans son kaptenlöjtnanten AWZ Carpelan.  Länk till foton.

 21 Aug - 2013       En gång var jag ung och ganska fin. Nu är magen mer lik ett hängbuksvin. Brösten har jag fimpat av, knäna har snart gått i kvav. Hakorna har blivit fler, fast...av axlarna kan jag visa mer. Dom är runda som dom är, inga problem med saltkar där. Åderbråck och hemorröjder hör till livets fröjder.
    Gäddhänget på armarna kompas av knorr i tarmarna. Yttre skönhet kommer och förgår, den inre har ett och annat skavsår. Men, man är inte sjutton jämt, nu är kroppen mer lik ett dåligt skämt. Vad gör det när man kommer till sjuttiofem, då är det i alla fall dags att snart 'längta hem' .
sign. Balens drottning 1955
  Greger Wikberg mejlar en dikt han funnit i en tidskrift.
Dikten är signerad
 "Balens drottning 1955" 

 19 Aug -   Rödvinbärs- och svartvinbärsbuskar i rader hos Eivor och Roland Bodin. Tidiga mornar dyker tre vackra ungrävar upp för att förse sig. De är mycke skickliga plockare minsann. De rakar av en gren med bär i ett nafs.
 De gillar även skor. Roland tar av sig sina sommartofflor ute på bron och de brukar ofta vara borta. Tofflorna är i klara pastellfärger och när han spanar över åkrarna ser han dem oftast. Ungräven droppar sitt byte varhelst när intresset avtar.
 I mitt förtält var en hundskål med vatten borta en morgon. Den återfanns ca 200 meter ute på åkern.
  Övriga grannar i Fors kan berätta i stort sett samma historia om dessa charmerande troll.
 Eivor ömmar för dessa vackra valpar med sina vackra täta pälsar och ditto stora svansar.
  Med tiden när de blir äldre blir de dock mindre charmiga och mer reserverade.

 Jag har ej bemödat mig att försöka fota dessa valpar. Det kräver mycke planering och ett gömsle för att det ska bli en fin dokumentation.
 Tillkommer att jag med åldern börjat bli en "slow starter". 

 Det börjar nu bli dags för mig att lämna Fors för denna sommar. Till hösten är jag tillbaka när höstfärgerna kommer.

 29 Juli - 2013   När jag hälsar på Jan-Erik och Monika Mattsson i Domsjö tar Monika fram ett album med urklipp. Där hittar jag en kort artikel om gårdfarihandlaren Johan Vestin, även kallad Johan bråttom och Travarn'.
 Johan Vestin var merparten av sitt liv bosatt i byn Mjäla, Nätra. En grannby till Fors och Fröstdal.

Länk till sidan om Johan Vestin

 

Redan en månad efter midsommar börjar nätterna bli märkbart mörkare.

  Besöker Brynge kulturområde 10 Juli.
Träffar Greger Wikberg som sitter vid gamla flottarboden i stark sol med sina gitarrer. Greger berättar att gitarren han spelar på är ett gammalt hembygge från sekelskiftet -1900 och gitarren lutad mot boden är en Levin från 1906.

Greger känner jag sedan ett antal år. Han har hjälpt till med mycke på dessa sidor. Bakgrunden kan denna länk delvis förklara.  

Note !
Fotot är manipulerat !
Flottarboden är numera försedd med plåttak. Taket på fotot har därför bytts ut mot ett spånat tak lånat från linladan.
Allt utfört i Photoshop CS6

 13 Juli -        Hantverksdagarna i Sörtjärn.
      Evenemanget hölls 6-7 Juli.

Bland de mest uppskattade nya inslagen var servering av purfärska kolbullar stekta över glöd, förutom den ordinära serveringen med kaffe och hembakt.
Förr i tiden var kolbullar vanlig mat i bl a skogshuggarkojor.
Potatis var svår att lagra i kyliga kojor medan däremot mjöl gick bättre att förvara.  

Länk till mer foton från marknadsdagarna -13.

  I mycke vacker kvällssol på byvägen i Fors, Nätra möter jag bofasta paret Holger och Naemi Forsberg. Naemi får ideen att jag skall klättra upp på den lilla bergknallen intill huvudvägen genom Fors. Okej, Holger lånar en kamera och skjuter några skott. Naemi och Holger tar regelbundet varja kväll en promenad förbi denna bergskärning. Naemi säger att hon alltmer älskar de mossar, svampar och lavar som numera kläder bergknallen.Till och med tallar har slagit rot. I kvällssol blir allt ännu vackrare.
  Allt känns rätt, vi är i en natur här i Fors, Nätra som är mycke lite påverkad av miljöförstörande aktiviteter. Lavar lever och utvecklas osv. I denna och alla liknande miljöer borde alla små barn få växa upp. Tolka mina höjda armar som en seger i den renaste miljön.

Historia:
 I början av 1950-talet projekterades och startades bygget av en ny väg mellan Gerdal och Mjäla via Fors. I Fors innebar detta sprängning av en liten del av den lilla bergknallen på fotot.

Foto: Holger Forsberg      Ide: Naemi Forsberg,  6 Juli -13  19:00

 3 Juli - 
Lav i hembygdens gamla skogar.
Några foton av manlav och skägglav har lagts in.
Båda lavarna är av typen hänglav.

Länk till sidan.

 22 Juni -13          Årets ljusaste dygn, midsommarafton 21 Juni -13, fotat 24:00 i Fors, Nätra, Ångermanland.
I förgrunden sitter jag på en stol hämtad från förtältet i Cabbyn, i bakgrunden grannbyn
Fröstdals ägor och däremellan Nätraån med rågången i strömfårans mitt som brukligt.
Ett mer riktat ljus hade funnits om inte solen skymts av cirrus- och stackmoln till höger utanför bild.
Kameran på stativ fjärrutlöst med radiokommunikation. Lätta slöjmoln, vindstilla och +15 C.
     Varje morgon vid 07:00 och varje kväll vid 18:00 kommer en vackert gråspräcklig uggla och synar av arealerna Det tar henne ca 30 min att ljudlöst skanna av dessa ytor på ca 3 m höjd över gräset. Ugglan är stor med ca 1 m mellan vingarna och om jag sitter still så störs hon tydligen inte alls av min närvaro.
     Tänk att ugglor har utvecklat denna teknik med att helt ljudlöst färdas fram i lufthavet. Hon kommer snart att få hjälp när bonden klipper gräset, då kan hon mer eller mindre bara plocka sork och annat matnyttigt till sina ungar. Bytesdjuren kan inte längre gömma sig i det högväxande gräset. Thats It !

En vandring i hembygdens verkligt gamla skogar
     På näringsfattig mark växer här gamla furor (tallar) ostörda sen 100-150 år. Alla är mer eller mindre torra. Notera de mörka partierna på stammar och hängande från grenar, det är manlav och skägglav. Att dessa lavar frodas är ett gott tecken på att luftföroreningarna är låga. Lavar är överlag mycket känsliga för oren luft. Till saken hör att här trivs även björn. Det är kända  björnmarker. Foto fr 20 Juni -13
Jag vill även passa på att önska alla en trevlig och berikande midsommarhelg.

 15 Juni -  Rapport från Fors by i Nätra, Ångermanland
Byggandet av minnesplats/grillplats vid den nyligen rivna gamla kraftstationen i Fors avancerar.
Ägaren Statkraft har sanerat och markplanerat området. Återstår en hel del men allt ser lovande ut så långt jag nu kan överblicka. Här öppnas bl a möjligheter till trevligt fiske i måttligt strömmande vatten.
Några preliminära foton från 11 Juni -13 finns inlagda eftersom intresset är stort (länk nedan).

Länk till Minnesplats med några snapshots.
Länk till sidan Kraftstationen i Fors
Länk till rivningen av kraftstationen Oktober -12
Länk till Sjödins på Jeanetteborg, Petrus Sjödin som var den förste kraftverkschefen i Fors och sedermera även chef vid Brynge kraftstation (ca 6 km uppströms Fors).

Utförligare presentation av minnesplatsen kan förväntas senare i sommar.


  4 Juni -
   
   
             Utedass med många sittplatser.

    Utedass med 8 sittplatser i cirkel och där samtliga
sittande har egen fönsterutsikt.

Källa : Strömsholms stuteris arkiv och Riksarkivet

Länk till sida med större ritning och text.


Foto fr Fors, Nätra, Ångermanland, 1 Aug 2012 kl 20:07. Byggnaden är Bodins gamla loge & ladugård, till höger skymtar Nätraån.

  29 Maj -13    Äppelblomma och Liljekonvalj 
 

  25 Maj -13    Boken inhandlades på Arlanda 12 Feb 2007 i väntan på flighten till Frankfurt och vidare till Sao Paulo, Brazil.
Har nu läst om den och det är mycke som klarnar. Många hävdar att en bok skall läsas minst två gånger.

 16 Maj -13      I syfte att förbättra skyddet mot intrång har alla register fått ny kod. Java-scripting i registren kan nu helt undvikas. Vad är registren ? Jo, de mest framträdande är de två i toppen på huvudsidan, "Direktlänkade undersidor" resp "Innehåll på denna huvudsida" samt "Länkar till övriga loggböcker" i toppen på loggbokens samtliga sidor..
  Besökare som upplever problem med nya registren vänligen hör av er.
  Observera att Java-scripting fortfarande måste tillåtas i alla webläsare, precis som tidigare.


 13 Maj  -13  Gott folk, det är åter dags att vända blad och starta en ny sida av Loggboken.
 
  Anledningen torde de flesta känna till vid det här laget. Sidor med många relativt stora bilder blir till slut för jobbiga att ladda ner, det tar alltför lång tid. Det är anledningen till att Loggboken delas upp i flera sidor. För att hitta en äldre loggbok använd länkarna nedan eller registret i toppen på sidan.
Loggböckerna kan även öppnas från registren på huvudsidan.
 
  Länkar till äldre Loggböcker :
Loggbok från start 13 Feb -08  fram till 15 Apr -10
Loggbok från 16 Apr -10 fram till 15 Apr -11
Loggbok från 16 Apr -11 fram till 24 Maj -12
Loggbok från 25 Maj -12 fram till 12 Maj -13
 
Tillbaka till topp