To display this page you need a browser with JavaScript support. Hembyn .. panorama av Sörtjärn o Finnborg 1977
                          Klicka texten så öppnar loggboken !
 
Panorama av Sörtjärn och Finnborg fotat från Hällberget 1977          6500 x 700 pixlar

Observera att detta pano är preliminärt, ett nytt försök med ny scanning kommer att ske sommaren -08

Generellt kan väl sägas att bilder av detta slag inte lämpar sig så väl i en webläsare eftersom bilden måste scrollas.
Överblicken och helheten går då förlorad.
Det kanske trots dessa brister är intressant för en del besökare.     Foto: Assar Näslund, Sörtjärn
 
 
Kanske en bra kompromiss vore möjligheten att partiellt zooma in valfria områden utgående från en bild som nedan.
Här ges överblick men detaljerna går förlorade. 900 x 97 pixlar. Jag skall titta vidare på möjligheten för detta.