Hembyn....ryssens härjningar 1721
                          Klicka texten så öppnar loggboken !

   I Maj 1721 kom en rysk flotta enl. uppgift med 33 stora galärer och 49 små, totalt 6-7000 man.
Bland manskapet fanns kosacker med hästar som skulle plundra, skövla och bränna byar.
   Med risk för att bli avskurna från sin flotta av fartyg vid havet var det socknarna närmast kusten
som härjades. Socknarna inne i landet, västerut berördes inte.


Relief skulpterad år 1940 av Hugo Borgström

  Artikeln till höger var införd i Örnsköldsviks Allehanda troligen på 70-talet. Den har omdisponerats för att passa en websida.
Byarnas ordningsföljd i artikeln är en ouppklarad gåta.

 
       Ryssarnas härjningar längs våra ångermanländska kuster våren 1721 åstadkom enorma materiella skador i kustsocknarna och värst drabbades Nätra socken, där endast byarna Sjögom, Sörgård, Utby, Bäck och Bjällsta tycks ha blivit förskonade. På ungefär en veckas tid hade fiendeskarorna hunnit genomströva 18 av Ångermanlands dåvarande inalles 37 kyrksocknar och utom Härnösands stad plundra och nedbränna icke mindre än 686 gårdar. Det vill säga nära hälften av landskapets gårdar. Om vi tar en titt på vad den värst utsatta socknen - Nätra -fick utstå och drabbades av genom ryssarnas härjningståg, så ser resultatet ut så här:  
     

   I Bjästa ödelades Olof Olssons, Hans Zakrissons, Anders Jonssons, Jon. Jonssons, gästgivare Jonas Stenklyfts, Mårten Perssons, Per Perssons och komminister Olof Walangers gårdar.

Norrsvedje: hustru Karins och Erik Nilssons gårdar.

Sörsvedje: hustru Karins Olof Hanssons, Erik Danielssons och prosten Johan Nordlanders gårdar.

Bredånger: Johan Johanssons, Anders Erikssons och Olof Mattssons gårdar.

Näske: Per Johanssons, Jon Erikssons, Per Anderssons, Erik Erssons, Nils Erssons, Olof Jonssons och Johan Göranssons gårdar.

Hummelvik: Erik Johanssons, Per Johanssons, Johan Nilssons och Erik Christianssons gårdar.

Bräcke: Olof Nilssons, Sven Olofssons och Christoffer Christofferssons gårdar.

Gärden: Johan Hanssons, Jon Perssons, hustru Kerstins och Nils Nilssons gårdar.

Skulnäs: Erik Eliassons och Isak Johanssons gårdar.

Skule: Olof Olofssons, Jon Nils­sons, Johan Johanssons och Simon Simonssons gårdar.

Nyland: Nils Erssons gårdar.

Jervvik: Erik Jakobssons och Olof Jonssons gårdar.

Ytterbölen: Nils Buressons gård.

Gladom: Olof Olofssons gård.

Skrike: Per Olofsons, hustru Annas, Erik Olofssons och Olof Jonssons gårdar, en gård tillhörig hustru Maria blev av någon anledning skonad.


Björsby: Johan Perssons, Johan Olofssons och Ingrid Jacobssons gårdar.

Öden: Nils Nilssons, Johan Olofssons och Erik Perssons gårdar.

Ulvön: Bur Perssons, Nils Burssons, Östen Jönssons och Olof Johanssons gårdar med nr 3, 4, 5 och 6 medan gårdarna nr 1 och 2 skonades.
  Nässjö: Olof Johanssons och Johan Erssons gårdar.

Bergom: hustru Malins, hustru Sisilias, hustru Britas, Christoffer Erikssons, Erik Nilssons och Olof Hanssons gårdar.

Långnäs: Olof Erikssons gård.

Bölen: postbonden Johan Gullikssons gård.

Norum: Christoffer Anderssons och Per Anderssons gårdar med nr 1 och 3 medan gård nr 2 skonades.

Spjute: Erik Perssons och Erik Nilssons gårdar.

Västansjö: Per Samuelssons, Jakob Perssons, Israel Zakrissons, Johan Perssons, Johan Erikssons och Nils Johanssons gårdar,.

Blåvik: Olof Anderssons, Jakob Olofssons och Johan Olofssons gårdar.

Västanå: Jakob Jonssons, Per Perssons, Erik Olofssons och Johan Erikssons gårdar (gård nr 5 blev obränd).

Kornsjö: hustru Karins. Lars Jonssons, Johan Johanssons, Per Johanssons och Per Danielssons gårdar.

Norrtjärn: Isak Olofssons, länsman M. Norbergs och Christoffer Perssons gårdar (nr 4 blev icke bränd).

Sörtjärn: Johan Erssons och hustru Kerstins gårdar.

Sunnansjö: Olof Danielssons, Elias Olofssons, Jon Abrahams­sons och Nils Håkanssons gårdar.

Sel: Gabriel Nilssons, Olof Jonssons, Gabriel Gabrielssons och Erik Abrahamssons gårdar med nr 10, 11, 12 och 12. Övriga gårdar i byn tycks ha blivit skonade.

Mjäla: hustru Karins och Nils Nilssons gårdar.

Fröstdal: Olof Nilssons och Nils Nilssons gårdar.

Finnborg: Jon Olssons gårdar samt slutligen i

Förnätra: Olof Jonssons gård.
 

  Anm.  I artikeln ovan har bl a byarna Fors och Hälles öden ej redovisats.
Tillbaka till topp