Hembyn..Sellins på Sörtjärn 3:8
                          Klicka texten så öppnar loggboken !
 
 Vy mot sydost från det sen många år avställda sågverket i Fors. Torpet Sörtjärn 3:8 ses uppe på höjden till vänster på fotot. Rålinorna mellan byarna är markerade med gul streckad linje. 
Foto från 1910, en delförstoring av ett originalfoto på sidan
"Sjödins på Jeanetteborg"
   
     
    Fastigheten Sörjärn 3:8 ligger efter byvägen Sörtjärn till Fors och som sista utpost före byn Fors. "Torpe över skogen" eller "Torpe över berge" som man sa för gammalt i byn. Från närmaste bebyggelse i byn över till 3:8 handlar det om dryga kilometern dålig väg genom skog. Vägen till Fors by var i det närmaste lika lång. Hästar var ytterst ovanligt förekommande på torp den här tiden så det gällde att ha uthålliga ben när ärenden skulle uträttas. Oftast var det vintertid man färdades.  
     
x
Kartutsnitt visande fotografens ung. position på fotot ovan. ( röd punkt=position, röd pil= riktning )
Länk till större karta.
 
 
 Länkar till övriga sidor med anknytning till Sörjärn 3:8   Källor :  Riksarkivet husförhör och församlingsböcker
Svagåren 1866-67
Ögrens på Sörtjärn 3:5

  Magnus Näslund
Kenneth Hedberg
Marie Vestlund
Gunilla Edström
     
    Torparen Olof Sellin (1821-93) med hustru Märta Stina Olofsdotter (1828-96) i Fors får en son Erik år 1854. Denne Erik gifter sig 1879 med Cajsa (Karin) Greta Carlsdotter (1855-42), Lövsjön, Skorped. Paret förvärvar torpet Sörtjärn 3:8 år 1881 och blir torpare.
Paret Sellin kom att bo i 40 år som ägare på Sörtjärn 3:8. Karin och Erik fick 6 barn.
d. Hilma Kristina f.83
s. Erik Axel  f.86
s. Gustav Vilhelm f.87
d. Tilda Margreta f.90
d. Ester Karolina f.93
d. Ida Karolina f.96 
 
 
Äldsta dottern Hilma Kristina (1883-78) gifte sig med Adolf Jakobsson (1881-54), Nordmaling och kom en tid att bo hos Adolf i Själevad innan de övertar torpet Sörtjärn 3:8 år 1921. De bodde på torpet till 1954.

Sonen Gustav Vilhelm (1887-67) gifte sig 1914 med Katarina Nikolina f. Forsberg (1881-29) och kom att förvärva hemmanet Sörtjärn 1:3. Gustav och Katarina får två barn. Hustrun Katarina avlider i lunginflammation år 1929 och Gustav blir änkeman i unga år.
 
     
Den 15 Januari 1881 undertecknas ett köpekontrakt mellan säljaren Jonas Söderlind och köparen Erik och Karin Sellin
 
    Bostadshuset på Sörtjärn 3:8  med Erik och Karin sittande i fronten. Här ses även efterträdarna på torpet Adolf och Hilma Jakobsson. Foto från omkr. 1917. Marie Vestlund f.1949 vars mormorsmor och mormorsfar är just Erik och Karin har varit behjälplig med fotot. Det är Maries text på fotot. 
Erik hade en yngre syster Märta (1872-1923) som är Gunilla Edströms mormor, hon är ej med på fotot.
 
     
  Paret Erik och Karin Sellin avbildade i atelje på 1910-talet.
Fotograf Hanna Cronquist (Ebba Lindstedts efterträdare).
 
   
 
  I April 1935 puliceras följande födelsedagsnotis i Örnsköldsviks Allehanda.  
   
     
     
  Året är 1947 när sonen Gustav (1887-67) uppmärksammas i ÖA.  
   
 
Bostadshuset på Sörtjärn 3:8 avbildad i boken "Svenska gods och gårdar" år 1941
I texten skall dock Helena Kristina vara Hilma Kristina.
     
     
    Tillbaka till topp