To display this page you need a browser with JavaScript support. Hembyn .. byskolan i Sörtjärn
                         Klicka texten så öppnar loggboken !
 
Skolfoton och artiklar från byskolan i Sörtjärn med start år 1910 -  

 
 
Fotot nedan är från 1910 .....skolan i Sörtjärn var fortfarande flyttande ..dvs skolan flyttade mellan olika lokaler i byn. 
Varje bonde blev då skolvärd för en tid. I bakgrunden till höger skymtar den sedermera ordinarie skolbyggnaden (byskolan) .
Fotografen är vänd mot öster med Hällberget i fonden.
 
Artikel införd i Örnsköldsviks Allehanda 28 Juli 1999 
  


 
Skolkort från Sörtjärns skola omkr. år 1917
I bakgrunden skymtar bergkonturerna bakom Hälle by
Främre raden fr v

Halvar Sjölund född 1909, Anna Öberg 1908, Agnes Larsson 1910, Hulda Häggström 1907,                                   Hilda Söderlind 1908, Gärda Hallin ?, Maria Nordström 1907, Ingrid Norberg 1907, Axel Åkerdahl 1909.
 Mittenraden : 
 
Astrid Gärdin 1908, Astrid Tjärnström 1909, Sally Öberg 1906,  lärarinnan Hanna Lundberg-Hallen 1893-1923,      Hildur Byström 1907, Eva Rodin 1907, Erik Nilsson 1905, Edvard Näslund 1906 .
  Tredje raden : 
 
Alex Sjödin 1909, Sixten Vestin 1908, Albert Johansson 1908, Simon Vestin 1906, Elof Lindkvist 1906,                  Rudolf Höglund 1907, Gustav Sjölund 1907, Linus Höglund 1909.
 
Magnus Näslund har tillhandahållit fotot. Magnus' farfar Edvard Näslund står längst till höger i mittenraden.                 Karl-Gösta Sjölund har med hjälp av Göta Söderlind-Östman 92 år spårat elevernas namn. (2007)
Från samma tid dvs 1925-26 kommer denna skoldagbok som varje lärare samvetsgrannt skulle ifylla enl anvisningarna.  Att läsa anvisningarna i denna dagbok ger oss en glimt om hur skolan var förr .
Klicka denna textrad eller på bilden så öppnar en ny sida.

Klicka bilden så öppnar sidan.

Klicka bilden så öppnar sidan.
   
Mera skolkort från Sörtjärns byskola.
Året är 1935.
Sittande fr v
Stående fr v

Sigurd Gärdin, Gösta Gavelius, Ove Sjöberg, Algot Nilsson, Sture Häggström, Hilding Nilsson.
Ingegerd Gerdin, Mary Byström, Ebba Söderlind, lärarinnan Ruth Lindberg-Eriksson, Margit Åström, Maj-Britt Söderlind, Inga-Lis Söderlind.
  Karl-Gösta Sjölund har med hjälp av Göta Söderlind-Östman 92 år spårat elevernas namn. (2007)
Foto ur Sven Häggströms samlingar.
Det är hösttermin år 1938 och dags för skolfoto.
Knästående fr v
Sittande     fr v

Stående     fr v


Karl-Gösta Sjölund, Birger Strömqvist, Bengt Nilsson
Gulli Gavelius, Elsy Åkerdahl, Inga-Lis Söderlind, Thea Gerdin(Gidlund), Lilly Gustafsson,Agda Lindström,
Linnea Söderlind, Märta Lindström, Sally Gavelius,
Stig Söderlind, Knut Sundin, Gösta Gavelius, Johan Sundin, Sture Häggström, Göte Gavelius, Johnny Näslund,
Karl-Erik Karlsson, Sigurd Gärdin, Kjell Åkerdahl.
I mitten längst bak står  lärarinnan Ruth Lindberg-Eriksson
  Foto ur Sven Häggströms samlingar.
Artikel i Örnsköldsviks Allehanda Lördagen 11 September 1999.
Artikel i Örnsköldsviks Allehanda  Fredagen 16 Mars 2001
Här är kritik till fotografen befogad. Att ställa en skolklass rakt mot solen så att alla mer eller mindre
tvingas kisa med ögonen är inte alls att rekommendera. Till detta kan läggas att i ett svartvitt foto blir kontasten för hög, allt tenderar att bli helt svart eller helt vitt. Gråskalans toner försvinner. Teckningen i hår, kläder etc försvinner.


 

Skolböcker från 1940-talet
Räknelära för 2:a årskurs Människokroppen och dess vård studerades i valda delar per årskurs 

Åttonde upplagan, 1944

Tredje upplagan, 1948


 

Termins- och avgångsbetyg utfärdat vid byskolan på 1940-talet
Elevens namn har utelämnats
Klicka bilden på betyget så öppnar en ny sida.
          Klicka bilden så öppnar sidan.   


För er som minns !


Ruth Mårselius f.Lindbergh tjänstgjorde som lärarinna
under lång tid i byskolan.
Sträng men rättvis var omdömet.
Foto ur Assar Näslunds samlingar. 

Kollegan Maja Norberg f. Nordström tjänstgjorde även hon
lång tid som lärarinna i byskolan. De kom båda att senare
tjänstgöra vid Bjästa centralskola.

 


 

Byskolan i Sörtjärn upphörde med läsåret 1949.
Skolfotot nedan är från centralskolan i Bjästa år 1951. Med ledning av
teckningarna i bakgrunden är det sannolikt påskatider.
Fortfarande finns elever från byskolan kvar som nu åker buss till Bjästa.
 
Stående fr vänster
Lärarinnan Siri Eriksson, Bengt Westerlind, Ernst Lidfors, Ivan Gavelius, Rune Dahlbäck, Nils Nyberg,
Arnold Sundqvist, Staffan Sundvall, Ulf Sehlin, Åke Lundgren, Bo Vestin, Aldor Andersson.
Sittande fr vänster
Kerstin Strömberg f.Söderlind, Barbro Engström f.Johansson, Siv Forsgren f.?, Ingeborg Palmkvist f.?,
Vera Nygren f.Lindström, okänd, Ingrid Westerlund f.Ullsten, Karin Olofsson f.Näslund, okänd. 
Längst fram Bertil Berglund, Göran Johansson, Clyde Hållberg, Sture Karlsten, Bengt Söderberg, Tommy Sjölund,
Ivan Ulinder. 
Skolstyrelsen i Nätra kommun avbildad 19 Jan 1952.
Sittande fr. v.: Stående fr.v.:
Tyr Söderqvist, Köpmanholmen (lärare) Alfons Eriksson, Bergom
Elias Viklund, Bräcke Nicke Viberg, Norum
Ernst Åkerblom, Bjästa (provinsialläkare) Georg Engström, Köpmanholmen
E. O. Söderström, Eden Oskar Vesterlund, Sunnansjö
Ruben Hansson, Köpmanholmen (lärare) Axel Nyberg, Näske
Gustav Eriksson, Köpmanholmen August Lindström, Sörtjärn
  Hugo Östlund, Bjästa (lärare, kantor)
  Emil Näsström, Åmynnet
Magnus Näslund, Köpmanholmen har tillhandahållit fotot
 
  Tillbaka till topp