Klicka texten så öppnar loggboken !
 
Skolfoton och artiklar från byskolan i Sörtjärn med start år 1910
med fortsättning vid Bjästa centralskola 1951 - 

 
 
Fotot nedan är från 1910 .....skolan i Sörtjärn var fortfarande flyttande ..dvs skolan flyttade mellan olika lokaler i byn. 
Varje bonde blev då skolvärd för en tid. I bakgrunden till höger skymtar den sedermera ordinarie skolbyggnaden (byskolan) .
Fotografen är vänd mot öster med Hällberget i fonden.
 
Artikel införd i Örnsköldsviks Allehanda 28 Juli 1999 
  


 
Skolkort från Sörtjärns skola omkr. år 1917
I bakgrunden skymtar bergkonturerna bakom Hälle by
Främre raden fr v

Halvar Sjölund född 1909, Anna Öberg 1908, Agnes Larsson 1910, Hulda Häggström 1907,                                   Hilda Söderlind 1908, Gärda Hallin ?, Maria Nordström 1907, Ingrid Norberg 1907, Axel Åkerdahl 1909.
 Mittenraden : 
 
Astrid Gärdin 1908, Astrid Tjärnström 1909, Sally Öberg 1906,  lärarinnan Hanna Lundberg-Hallen 1893-1923,      Hildur Byström 1907, Eva Rodin 1907, Erik Nilsson 1905, Edvard Näslund 1906 .
  Tredje raden : 
 
Alex Sjödin 1909, Sixten Vestin 1908, Albert Johansson 1908, Simon Vestin 1906, Elof Lindkvist 1906,                  Rudolf Höglund 1907, Gustav Sjölund 1907, Linus Höglund 1909.
 
Magnus Näslund har tillhandahållit fotot. Magnus' farfar Edvard Näslund står längst till höger i mittenraden.                 Karl-Gösta Sjölund har med hjälp av Göta Söderlind-Östman 92 år spårat elevernas namn. (2007)
Från samma tid dvs 1925-26 kommer denna skoldagbok som varje lärare samvetsgrannt skulle ifylla enl anvisningarna.  Att läsa anvisningarna i denna dagbok ger oss en glimt om hur skolan var förr .
Klicka denna textrad eller på bilden så öppnar en ny sida.

Klicka bilden så öppnar sidan.

Klicka bilden så öppnar sidan.
   
Mera skolkort från Sörtjärns byskola.
Året är 1935.
Sittande fr v
Stående fr v

Sigurd Gärdin, Gösta Gavelius, Ove Sjöberg, Algot Nilsson, Sture Häggström, Hilding Nilsson.
Ingegerd Gerdin, Mary Byström, Ebba Söderlind, lärarinnan Ruth Lindberg-Eriksson, Margit Åström, Maj-Britt Söderlind, Inga-Lis Söderlind.
  Karl-Gösta Sjölund har med hjälp av Göta Söderlind-Östman 92 år spårat elevernas namn. (2007)
Foto ur Sven Häggströms samlingar.
Det är hösttermin år 1938 och dags för skolfoto.
Knästående fr v
Sittande     fr v

Stående     fr v


Karl-Gösta Sjölund, Birger Strömqvist, Bengt Nilsson
Gulli Gavelius, Elsy Åkerdahl, Inga-Lis Söderlind, Thea Gerdin(Gidlund), Lilly Gustafsson,Agda Lindström,
Linnea Söderlind, Märta Lindström, Sally Gavelius,
Stig Söderlind, Knut Sundin, Gösta Gavelius, Johan Sundin, Sture Häggström, Göte Gavelius, Johnny Näslund,
Karl-Erik Karlsson, Sigurd Gärdin, Kjell Åkerdahl.
I mitten längst bak står  lärarinnan Ruth Lindberg-Eriksson
  Foto ur Sven Häggströms samlingar.
Artikel i Örnsköldsviks Allehanda Lördagen 11 September 1999.
Artikel i Örnsköldsviks Allehanda  Fredagen 16 Mars 2001
Här är kritik till fotografen befogad. Att ställa en skolklass rakt mot solen så att alla mer eller mindre
tvingas kisa med ögonen är inte alls att rekommendera. Till detta kan läggas att i ett svartvitt foto blir kontasten för hög, allt tenderar att bli helt svart eller helt vitt. Gråskalans toner försvinner. Teckningen i hår, kläder etc försvinner.


 

Skolböcker från 1940-talet
Räknelära för 2:a årskurs Människokroppen och dess vård studerades i valda delar per årskurs 

Åttonde upplagan, 1944

Tredje upplagan, 1948


 

Termins- och avgångsbetyg utfärdat vid byskolan på 1940-talet
Elevens namn har utelämnats
Klicka bilden på betyget så öppnar en ny sida.
          Klicka bilden så öppnar sidan.   


För er som minns !


Ruth Mårselius f.Lindbergh tjänstgjorde som lärarinna
under lång tid i byskolan.
Sträng men rättvis var omdömet.
Foto ur Assar Näslunds samlingar. 

Kollegan Maja Norberg f. Nordström tjänstgjorde även hon
lång tid som lärarinna i byskolan. De kom båda att senare
tjänstgöra vid Bjästa centralskola.

 


 

Byskolan i Sörtjärn upphörde med läsåret 1948-49.
Kvarvarande elever fick nu åka buss till Bjästa centralskola.
  Här ett flygfoto av den nyligt färdigställda centralskolan. Framför skolan ses den ej helt färdigpreparerade fotbollsplanen av grus. På gräsplanen till höger om skolan spelades ofta brännboll. Den vita byggnaden uppe på höjden bakom skolan inrymde läkarmottagning med provinsialläkare osv. Längst bort till vänster ses gamla ålderdomshemmet. De vinklade husen hitom skolområdet är de nyligen färdigställda s.k stiftelsehusen. Det blev totalt 5 hyreshus.
Byggnationen nere till höger skall bli ett hyreshus och tjänsteboställen för bl.a lärare med familjer.
Flygfoto från 1958
 
 
Foto från mitten av 50-talet
 

Skolfotot nedan är från centralskolan i Bjästa år 1951. Klass 7 vårterminen -51 (avgångsklass)
 Med ledning av teckningarna i bakgrunden är det sannolikt påskatider.
Fortfarande finns elever från byskolan kvar som nu åker buss till Bjästa.
   
Stående fr vänster
Lärarinnan Siri Eriksson, Bengt Westerlind, Ernst Lidfors, Ivan Gavelius, Rune Dahlbäck, Nils Nyberg,
Arnold Sundqvist, Staffan Sundvall, Ulf Sehlin, Åke Lundgren, Bo Vestin, Aldor Andersson.
Sittande fr vänster
Kerstin Strömberg f.Söderlind, Barbro Engström f.Johansson, Siv Forsgren f.?, Ingeborg Palmkvist f.?,
Vera Nygren f.Lindström, okänd, Ingrid Westerlund f.Ullsten, Karin Olofsson f.Näslund, okänd. 
Längst fram Bertil Berglund, Göran Johansson, Clyde Hållberg, Sture Karlsten, Bengt Söderberg, Tommy Sjölund,
Ivan Ulinder.
 
 
       Den 20 Dec strax före julen -19 mejlar en man vid namn Anders Lindh och berättar att hans far Elis Vilhelm (1907-84) var verksam som landsfiskal stationerad och boende med familj i Bjästa åren 1948 - 55. Sonen Anders f.44 började därför sin skolgång vid Bjästa Centralskola.     Han har lyckats bevara skolfoton från de allra första skolåren där även hans yngre bror Gunnar f.46 är med. Anders har även bistått med elevernas namn och hemvist.  
    Anders disputerade 1976 vid Uppsala univeritet och är sedan 2001 professor i mineralogi och petrologi vid Lunds universitet. Efter pensionering är han numera bosatt i Frankrike.
 
  Ett utdrag ur Anders mejl med hans egna ord ..  
        Min familj kom till Bjästa i april 1948, då min far hade fått landsfiskalstjänsten. Det var jag (4år), min bror Gunnar (2år) och mina föräldrar. I två år bodde vi på tredje våningen i Bjästa hotell, där också polistationen och landsfiskalskontoret var inrymda.
    Familjen kompletterades sedan med en liten syster som var gravt utvecklingsstörd. 1950 flyttade vi in i det första färdigställda stiftelsehusen (nummer 4 enligt dagens numrering). Vi blev kvar till strax före jul 1955, då vi flyttade till Norrtälje, där min far fått en ny landsfiskalstjänst. Efter polisväsendets förstatligande 1965 blev han polismästare i Norrtälje fram till sin pension.
    Jag har bara positiva minnen från Bjästaskolan. Maja Norberg var en ängel och Hilding Eriksson var oerhört bra som lärare. Jag kom till Norrtälje i 5:an och kontrasten var förödande. En lärarinna som verkade tagen från 1800-talet och en skolbyggnad som var nersliten och mörk. Bjästaskolan var ju ny och fräsch. Jag tror att den togs i bruk hösten 1949. Jag minns också att bespisningen inte var klar, det var fortfarande brist på allt efter kriget och eleverna gick med en lärare i spetsen i lång rad på en gångstig som började bakom skolbyggnaden och gick diagonalt upp för backen i nordlig riktning och slutade på den övre vägen i gamla Bjästa strax söder om Bylunds. Var sedan bespisningen fanns har jag däremot inget minne om. När jag började skolan höstterminen -51 fungerade dock allt.
 
Bjästa centralskola
Klass 1b, vårterminen 1952
Lärarinna  Maja Norberg, detta var Majas första klass hon tog sig an efter flytten till Bjästa centralskola
Ordning från vänster mot höger Övre raden: Gösta Vestman, Bjästa; Anders Lindh, Bjästa; Marianne Edblad, Bjästa; Lars Sundholm, Bjästa; Göran Pettersson, Bjästa; Per Eventsson, Åmynnet; Birgitta Vestin,Skrike; Viola Viklund, Västansjö, Björn Palmqvist, Bjästa; Ernst-Göran Kristoffersson, Kornsjö;
Nedre raden: Stig-Ove Viberg, Västansjö; Gunder Boman, Bjästatjärn; Anita Johansson, Åmynnet; Bengt Liljegren, Bjästa; Gunnar Sandsten, Norrsvedje; Anita Ådal, Bjästatjärn; Lilian Molin, Bjästa; Bertil Forsfjäll, Bjästa
 
Bjästa centralskola
1:a och 2:a klass höstterminen 1953
Hjälp, här behover jag hjälp !! Alla intresserade kan vara till stor hjälp att identifiera elevernas födelsenamn.
Vilka jag direkt känner igen är Jan-Erik Mattsson Sörtjärn stående 3:a fr v. Anders Lindh Bjästa stående närmast fröken
Maja Norberg. Eva Dahlberg Västansjö sittande i mitten (5:a fr v) och jag själv sittande längst ut till höger. 
 
Bjästa centralskola
Klass 1a, vårterminen 1954
Lärarinna Emma Engström
Ordning från vänster mot höger.
Stående Kent Jenstad, Åmynnet; Jan Öhgren, Åmynnet; Hans Ullberg, Skule; ? ; Karl-Evert Näsström, Skrike; Hans Ödling, Bjästa; Roland Backman, ?; ? Strömberg, Bjästa ; Gunnar Lindh, Bjästa
Sittande Ingrid Blomdahl, Bjästa; ? ; Ingrid Bergkvist, Åmynnet; Eva Ågren, Kuba Åmynnet; Kristina Näslund, Bjästa; Inger Lundkvist, Bjästa; Marianne Näsström, Skrike; Catarina Ådal, Bjästatjärn ; Lillemor ?, Åsvedjan; Carmen Karlsson, Bästa; Solveig ?, ? ; ? Börjesson, Bjästa
Längst fram sittande Håkan Dehlin, Bjästa; Kent Forsberg, Bjästa;
 
Bjästa centralskola
Klass 3b, vårterminen 1954
Lärare Hilding Erikson
Översta raden från vänster: Lars Sundholm, Bjästa; Gösta Vestman, Bjästa; Björn Palmkvist, Bjästa; Göran Pettersson, Bjästa; Bertil Forsfjäll, Bjästa; Anders Lindh, Bjästa; Per Eventsson, Åmynnet; Stig-Ove Viberg, Västansjö; Ernst Göran Kristofferson, Kornsjö; Peter Cecois*  
Andra raden från vänster: Birgitta Vestin, Skrike; Viola Vikund, Västansjö, Lilian Molin, Bjästa; Marianne Edblad, Bjästa; Anita Johansson, Åmynnet; Anita Ådal, Bjästatjärn; Bengt Liljegren, Bjästa; Yngve Fredriksson, Sörtjärn; Gunder Boman, Bjästatjärn; Gunnar Sandsten, Norrsvedje.

* Peter Cecois var krigsbarn från Wien, Österrike. Han bodde med sin mamma i en av bondgårdarna i gamla Bjästa. Jag är ganska säker på att det var den södra (Bylunds). Jag tror att mamman var krigsänka, någon pappa figurerade aldrig. Peter var kvar i klassen mindre än ett år.
 
Bjästa centralskola
Klass 4b, vårterminen 1955
Lärare  Hilding Eriksson
Ordning från vänster mot höger
Översta raden: Gösta Vestman, Bjästa; Göran Pettersson, Bjästa; Ulf Brännström, Åmynnet; Dan Ögren, Åmynnet; Karl-Vilhelm Söderberg, hemort(?); Per Eventsson, Åmynnet; Margareta Boström, Bjästa; Irja Östlund, Bjästa; Anders Lindh, Bjästa; Börje Olovsson, Bjästa
Andra raden: Bertil Forsfjäll, Bjästa; Gunder Boman, Bjästatjärn; Kerstin Johansson, Bjästa; Anita Johansson, Åmynnet; Viola Viklund, Västansjö; Anita Ådal, Bjästatjärn; Lilian Molin, Bjästa; Marianne Edblad, Bjästa; Birgitta Vestin, Skrike; Siv Öhman, Bjästa
Nedersta raden: Gunnar Sandsten, Norrsvedje; Stig-Ove Viberg, Västansjö; Björn Palmqvist, Bjästa; Ernst-Göran Kristoffersson, Kornsjö; Lars Sundholm, Bjästa; Åke Rönnkvist Västansjö; Yngve Fredriksson, Sörtjärn; Bengt Liljegren, Bjästa
 
Bjästa centralskola
Klass 5, höstterminen 1955
Lärare: Hilding Eriksson
Översta raden, från vänster: Gun-Britt (delvis skymd, förnamn något osäkert, efternamn bortglömt), Åmynnet; Ulf Brännström, Åmynnet; Karl-Vilhelm Söderberg, Bjästa?? (mycket osäker; inte på namnet men bostadsort); Anders Lindh, Bjästa; flicka delvis skymd, jag kommer inte ihåg namnet; Margareta Boström, Bjästa  
Mellanraden, från vänster: Börje Olovsson, Bjästa; Joel Vinter, Åmynnet (ev. Kuba, Åmynnet, jag minns inte exakt var han bodde och inte exakt var gränsen till Kuba gick, men det var åt de hållet); pojke, namnet har fallit mig ur minnet; Anita Ådal, Bjästatjärn, Siv Öhman, Bjästa, Flicka namn bortglömt jag kommer ihåg hennes utseende, Viola Viklund, Västansjö, Bertil Forsfjäll, Bjästa; Ernst-Göran Kristoffersson, Kornsjö; Dan Ögren, Åmynnet; Gunder Boman, Bjästatjärn  
Nedre raden från vänster: Kerstin (tror jag, efternamn och bostadsort borta ur minnet), Anita Johansson, Åmynnet; Birgitta Vestin, Skrike; Kerstin Johansson, Bjästa; Marianne Edblad, Bjästa; Lilian Molin, Bjästa, Göran Pettersson, Bjästa; Björn Palmkvist, Bjästa; Lars Sundholm, Bjästa, Gunnar Sandsten, Norrsvedje; Yngve Fredriksson, Sörtjärn
 
Bjästa centralskola
Klass 5 vårterminen 1958
Stående fr v Lillemor ?, ? Nordin, Inger Lundkvist, Birgitta Börjesson,lärarinnan Ninni Jonsson, ? Vestin, Ingrid Bergkvist, Eva Ågren, Birgitta Persson, Carmen Johansson, Marianne Näsström, Ingrid Blomdahl.
Sittande fr v Kent Nätterlund, Stefan Johansson, Karl-Axel Ågren, Karl-Gunnar Berglund, Jan-Erik Lundkvist, Kent Jenstad, Jan Ögren, Alf Lindström, Alf Johansson, Tore Thoren, Anders Hagström.
  
Skolstyrelsen i Nätra kommun avbildad 19 Jan 1952.
Sittande fr. v.: Stående fr.v.:
Tyr Söderqvist, Köpmanholmen (lärare) Alfons Eriksson, Bergom
Elias Viklund, Bräcke Nicke Viberg, Norum
Ernst Åkerblom, Bjästa (provinsialläkare) Georg Engström, Köpmanholmen
E. O. Söderström, Eden Oskar Vesterlund, Sunnansjö
Ruben Hansson, Köpmanholmen (överlärare) Axel Nyberg, Näske
Gustav Eriksson, Köpmanholmen August Lindström, Sörtjärn
  Hugo Östlund, Bjästa (lärare, kantor)
  Emil Näsström, Åmynnet
Magnus Näslund, Köpmanholmen har tillhandahållit fotot
 
  Tillbaka till topp