Hembyn ... utedass med många sittplatser
                          Klicka texten så öppnar loggboken !
  Utedass med många sittplatser  
      Ritningen nedan visar ett utedass med 8 sittplatser och kommer från Strömsholms stuteris arkiv. Det var inte ovanligt att det fanns flera hål eller sittplatser på samma dass. Mindre hål kunde finnas för barnen. Ofta gick man på dass tillsammans. Då kunde man prata ostört. Kanske är det en av anledningarna till att dasset ibland kallas för hemlighus. Förr i tiden låg dasset ofta vid ladugården eller gödselstacken.
    Sveriges äldsta bevarade utedass är från 1200-talet och finns på Gotland. Dassen blev dock vanliga i Sverige först under 1800-talet. Dessförinnan satt man oftast på en stång utomhus.
    Innan det fanns utedass i städerna tömde man sin potta direkt i gränderna. Utedass fanns därefter i städerna in på 1900-talet och låg oftast i längor inne på gårdarna. 
    Det finns fortfarande utedass i bruk, mestadels vid fritidshus på landet eller vid frilufsanläggningar. Dassets dörr pryds ofta av ett hjärta och inne på väggen kan det hända att det hänger ett kungaporträtt.

Källa : Strömsholms stuteris arkiv och Riksarkivet
 

Fasadritning och interiör med de åtta fjölen, vart och ett med fönsterutsikt.
 
 
Tillbaka till topp